UpperCase_3
Biężace postępowania

Nad czym aktualnie pracujemy?

W naszej kancelarii codziennie pracujemy nad wieloma sprawami. Każda z nich jest dla nas tak samo ważna. Każdego dnia pomagamy i walczymy o zwycięstwo dla naszych klientów.

Poniżej wybrane postępowania, w których uczestniczymy.

Sprawa karna pomiędzy małżonkami, dotycząca posługiwania się urządzeniami służącymi do rejestracji dźwięku – poboczny spór w trakcie sprawy rozwodowej.

Sprawa prowadzona przez Komendę Miejską Policji w jednym z wielkopolskich miast, pod nadzorem prokuratury rejonowej w jednym z wielkopolskich miast, kolejno zawisła przed sądem rejonowym.

przeciwko Bank Rozwoju Eksportu S.A. (obecnie: mBank S.A.)

Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

przeciwko Nordea Bank Polska S.A. (obecnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)

Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

przeciwko Bank Rozwoju Eksportu S.A. (obecnie: mBank S.A.)

Sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego (CHF).

Przedsiębiorstwo w spadku

Sprawa zawisła przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie

Polish Dairy Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2022 r. (sygn. akt WA1M/GR/38/2022) otworzył przyspieszone postępowania układowe Polish Dairy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, (numer KRS 603574), które będzie toczyć się pod sygn. akt WA1M/GRp/3/2022 .

Ekodecor Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2021 r. (sygn. akt XVIII GR 103/21) otworzył przyspieszone postępowanie układowe ekoDecor Sp. z o. o. z siedzibą w Regułach, Al. Jerozolimskie 305, 05-816 Reguły (numer KRS 404461), które będzie toczyć się pod sygn. akt XVIII GRp 18/21.

przeciwko Nordea Bank S.A. (obecnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)

Sprawa dotyczyła kredytu denominowanego, udzielonego w złotych, stanowiącego równowartość kwoty w walucie CHF (frank szwajcarski).

przeciwko Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

Sprawa była o tyle nietypowa, że dotyczyła kredytu z 2008 r. udzielonego na kwotę 570.000 zł, który w 2014 r. został wypowiedziany przez Bank z powodu zaprzestania spłaty rat przez kredytobiorców. Bank sprzedał wówczas wierzytelność do funduszu nabywającego wierzytelności.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.