UpperCase_3
Biężace postępowania

Nad czym aktualnie pracujemy?

W naszej kancelarii codziennie pracujemy nad wieloma sprawami. Każda z nich jest dla nas tak samo ważna. Każdego dnia pomagamy i walczymy o zwycięstwo dla naszych klientów.

Poniżej wybrane postępowania, w których uczestniczymy.

przeciwko Nordea Bank Polska S.A. (obecnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)

Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

przeciwko Bank Rozwoju Eksportu S.A. (obecnie: mBank S.A.)

Sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego (CHF).

Przedsiębiorstwo w spadku

Sprawa zawisła przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie

Polish Dairy Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2022 r. (sygn. akt WA1M/GR/38/2022) otworzył przyspieszone postępowania układowe Polish Dairy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, (numer KRS 603574), które będzie toczyć się pod sygn. akt WA1M/GRp/3/2022 .

Ekodecor Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2021 r. (sygn. akt XVIII GR 103/21) otworzył przyspieszone postępowanie układowe ekoDecor Sp. z o. o. z siedzibą w Regułach, Al. Jerozolimskie 305, 05-816 Reguły (numer KRS 404461), które będzie toczyć się pod sygn. akt XVIII GRp 18/21.

przeciwko Nordea Bank S.A. (obecnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)

Sprawa dotyczyła kredytu denominowanego, udzielonego w złotych, stanowiącego równowartość kwoty w walucie CHF (frank szwajcarski).

przeciwko Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

Sprawa była o tyle nietypowa, że dotyczyła kredytu z 2008 r. udzielonego na kwotę 570.000 zł, który w 2014 r. został wypowiedziany przez Bank z powodu zaprzestania spłaty rat przez kredytobiorców. Bank sprzedał wówczas wierzytelność do funduszu nabywającego wierzytelności.

przeciwko BPH S.A. z siedzibą w Krakowie (obecnie Bank Pekao S.A.)

Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego z 2002 r. udzielonego przez Bank BPH z siedzibą w Krakowie (obecnie Bank Pekao S.A.).

Wymagała wnikliwej analizy, ponieważ był to kredyt zaciągnięty przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. Dodatkowo Klienci bardzo szybko, już od 2009 r. zaczęli spłacać raty bezpośrednio w CHF.

przeciwko Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach (obecnie Getin Noble Bank S.A.)

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego z 2006 r. udzielonego przez Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach (obecnie Getin Noble Bank S.A.).

Już na początkowym etapie sprawy udało nam się uzyskać zabezpieczenie roszczeń poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.