UpperCase_3
Biężace postępowania

Nad czym aktualnie pracujemy?

W naszej kancelarii codziennie pracujemy nad wieloma sprawami. Każda z nich jest dla nas tak samo ważna. Każdego dnia pomagamy i walczymy o zwycięstwo dla naszych klientów.

Poniżej wybrane postępowania, w których uczestniczymy.

przeciwko GE Money Bank

Sprawa prowadzona przed Sądem Apelacyjny we Wrocławiu.

przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Sprawa prowadzona przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Sprawa zawisła przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

Sprawa karna pomiędzy małżonkami, dotycząca posługiwania się urządzeniami służącymi do rejestracji dźwięku – poboczny spór w trakcie sprawy rozwodowej.

Sprawa prowadzona przez Komendę Miejską Policji w jednym z wielkopolskich miast, pod nadzorem prokuratury rejonowej w jednym z wielkopolskich miast, kolejno zawisła przed sądem rejonowym.

przeciwko Bank Rozwoju Eksportu S.A. (obecnie: mBank S.A.)

Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

przeciwko Nordea Bank Polska S.A. (obecnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)

Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

przeciwko Bank Rozwoju Eksportu S.A. (obecnie: mBank S.A.)

Sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego (CHF).

Przedsiębiorstwo w spadku

Sprawa zawisła przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie

Polish Dairy Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2022 r. (sygn. akt WA1M/GR/38/2022) otworzył przyspieszone postępowania układowe Polish Dairy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, (numer KRS 603574), które będzie toczyć się pod sygn. akt WA1M/GRp/3/2022 .

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.