UpperCase_3
Biężace postępowania

Nad czym aktualnie pracujemy?

W naszej kancelarii codziennie pracujemy nad wieloma sprawami. Każda z nich jest dla nas tak samo ważna. Każdego dnia pomagamy i walczymy o zwycięstwo dla naszych klientów.

Poniżej wybrane postępowania, w których uczestniczymy.

przeciwko Nordea Bank S.A. (obecnie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)

Sprawa dotyczyła kredytu denominowanego, udzielonego w złotych, stanowiącego równowartość kwoty w walucie CHF (frank szwajcarski).

przeciwko Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

Sprawa była o tyle nietypowa, że dotyczyła kredytu z 2008 r. udzielonego na kwotę 570.000 zł, który w 2014 r. został wypowiedziany przez Bank z powodu zaprzestania spłaty rat przez kredytobiorców. Bank sprzedał wówczas wierzytelność do funduszu nabywającego wierzytelności.

przeciwko BPH S.A. z siedzibą w Krakowie (obecnie Bank Pekao S.A.)

Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego z 2002 r. udzielonego przez Bank BPH z siedzibą w Krakowie (obecnie Bank Pekao S.A.).

Wymagała wnikliwej analizy, ponieważ był to kredyt zaciągnięty przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. Dodatkowo Klienci bardzo szybko, już od 2009 r. zaczęli spłacać raty bezpośrednio w CHF.

przeciwko Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach (obecnie Getin Noble Bank S.A.)

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego z 2006 r. udzielonego przez Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach (obecnie Getin Noble Bank S.A.).

Już na początkowym etapie sprawy udało nam się uzyskać zabezpieczenie roszczeń poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów.

sprawa karna dotycząca wypadku drogowego

Nasza Klientka jadąc samochodem osobowym potrąciła nietrzeźwego rowerzystę. W I instancji została uznana za winną spowodowania wypadku, ponieważ zarzucono jej, że niewystarczająco obserwowała przedpole jazdy.  Złożyliśmy apelację od tego wyroku i w dniu 6 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu uniewinnił Klientkę w całości.

Sąd podzielił naszą argumentację, że w sprawie zaistniał szereg wątpliwości na temat przebiegu zdarzenia (choćby dotyczących prędkości pojazdu Klientki czy toru ruchu rowerzysty) i że w takich okolicznościach wyrok skazujący jest oczywiście niesłuszny.

Wyrok jest prawomocny. Nasza Klientka po 2,5-letnim postępowaniu może w końcu odetchnąć z ulgą oraz wrócić do kierowania samochodem.

Joanna Sterczewska

Postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 378/19 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Joanny Sterczewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Beata Matuszewska

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 284/19 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Beaty Matuszewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Teresa Prałat

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 837/20 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Teresy Prałat – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Bronisław Rembacz

Postanowieniem z dnia 23 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 1051/20 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Bronisława Rembacza – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.