UpperCase-www-470x470_26
Upadłość konsumencka

Beata Matuszewska

Sygn. akt XI GUp 211/19 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 284/19 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Beaty Matuszewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości – Roberta Głowackiego.

W dniach 25 lipca 2019 r. - 28 lipca 2019 r. syndyk Robert Głowacki rozesłał zawiadomienia do wierzycieli, zawiadomił banki, urząd skarbowy, pracodawcę upadłej, wierzycieli, placówki pocztowe, komorników.

W dniu 2 sierpnia 2019 r. syndyk Robert Głowacki przekazał do Sędziego Komisarza spis inwentarza, spis należności, wstępny preliminarz wydatków oraz plan likwidacji.

Syndyk Robert Głowacki rozpoczął likwidację masy upadłości. W związku z tym syndyk ogłosił o zamiarze sprzedaży telewizora plazmowego Philips 49’’, telewizora plazmowego LG 42PJ250 42’’, dekodera nc+, samochodu osobowego Land Rover Freelander I, rok prod. 2001, motocykla Kawasaki GPZ 500 S, rok prod. 1995, telefonu komórkowego Q-Smart. Ogłoszenia o sprzedaży tych przedmiotów znajdowały się na portalu OLX.

Syndyk złożył wniosek do Sędziego komisarza o wycenę nieruchomości położonej w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej 67/4 (nr KW: PO2P/00163574/5), w której upadła posiada udział we współwłasności.

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. sędzia komisarz zatwierdził sprawozdanie rachunkowe syndyka za okres od 3 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Postanowieniem z dnia 23 marca 2020 r. sędzia komisarz wyraził zgodę na wycenę nieruchomości przez syndyka oraz zatwierdził sprawozdanie rachunkowe syndyka za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Postanowieniem z dnia 23 marca 2020 r. sędzia komisarz wyraził zgodę na wycenę nieruchomości przez syndyka.

Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2020 r. sędzia komisarz zatwierdził sprawozdanie rachunkowe syndyka za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

W dniu 18 czerwca 2020 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości – telewizor plazmowy LG 42PJ250 42’’.

W dniu 9 września 2020 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości – motocykl Kawasaki GPZ 500 S, rok prod. 1995.

W dniu 17 września 2020 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości – samochód osobowy Land Rover Freelander I, rok prod. 2001.

Syndyk podjął kolejne kroki po wycenie nieruchomości, celem rozpoczęcia procedury jej sprzedaży.

W dniu 16 lutego 2021 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości - telewizor plazmowy Philips 49’’.

Postanowieniem z dnia 24 marca 2021 r. sędzia komisarz zatwierdził listę wierzytelności, o której obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 149/2020 w dniu 3 sierpnia 2020 r. pod pozycją 38305, a także zatwierdził sprawozdania rachunkowe syndyka począwszy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 r. sędzia komisarz wyraził zgodę na zbycie z wolnej ręki udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Gruszczynie, ul. Swarzędzka 67/4 o powierzchni użytkowej 50,40 m2, KW nr PO2P/00172510/5, a także postanowił o wyłączeniu z masy upadłości dekodera nc+ oraz telefonu komórkowego Q-smart.

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2021 r. sędzia komisarz zatwierdził sprawozdania rachunkowe syndyka za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. oraz od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz zatwierdził I i II uzupełniającą listę wierzytelności, o których obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95/2021 w dniu 19 maja 2021 r. pod poz. 32163.

W dniu 7 sierpnia 2021 r. syndyk po raz pierwszy dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

W tym dniu syndyk po raz kolejny dokonał ogłoszenia o sprzedaży gramofonu wchodzącego w skład masy upadłości.

Ogłoszenie o sprzedaży na portalu OLX jest dostępne tutaj.

Przedmiotem ogłoszenia jest udział wynoszący 1/2 w nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnym nr 4 o powierzchni użytkowej 50,40 m2, stanowiący tylny prawy segment budynku mieszkalnego czterorodzinnego położonego w miejscowości Gruszczyn (gm. Swarzędz) przy ul. Swarzędzkiej 67.

Lokal funkcjonalnie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, skrytki i korytarza.

Lokal w obiekcie wykonanym w latach 70-tych, adaptacja na cele mieszkalne w latach 90-tych.

Nieruchomość zlokalizowana bezpośrednio przy Wydziale Produkcji Wody Aquanet w Gruszczynie.

Standard lokalu przeciętny. W lokalu widoczne ślady zużycia, w tym zacieki na suficie i ścianach. W pokojach głównie tapety na ścianie. Podłogi: drewno, linoleum, panele lub płytki. Na sufitach w pokojach kasetony. Zabudowa kuchenna o estetyce nieadekwatnej do aktualnych standardów estetyki. Łazienka wykończona przy użyciu materiałów o przeciętnej estetyce.

Lokal zamieszkały przez byłego małżonka upadłej. Wedle najlepszej wiedzy oferującego wobec małżonka upadłej nie toczy się postępowanie egzekucyjne na moment przygotowywania ogłoszenia.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00172510/5.

Budynek pobudowany na gruncie będący w użytkowaniu wieczystym, przy czym prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej dotychczas własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie: obręb Gruszczyn, arkusz mapy 11, działka nr 234/15 o powierzchni 0,0531 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00163574/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych, w udziale wynoszącym 504/1986 części związane z prawem własności lokalu mieszkalnego nr 4 zapisanym w księdze wieczystej numer PO2P/00172510/5, położonym w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej 67, z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształciło się z mocy prawa w prawo własności w udziale wynoszącym 504/1986 części.

Dysponuję stosownym zaświadczeniem od Starosty Poznańskiego.

Wartość rynkowa udziału w wysokości ½ na dzień 24 sierpnia 2020 r. wynosiła 70.000 zł.

Stan prawny nieruchomości oceniam jako wymagający. Osoby zainteresowane winny zwrócić szczególną uwagę na dział IV księgi wieczystej przedmiotowego lokalu, a także art. 313 ust. 1 w zw. z art. 313 ust. 6 Prawa upadłościowego w zw. z art. 1013 k.p.c.

Należy przed rozważeniem złożenia oferty czy zapytania samodzielnie dokonać analizy prawnej nieruchomości. W ocenie syndyka przepis art. 313 ust. 1 Prawa upadłościowego (skutki sprzedaży egzekucyjnej) nie znajdzie zastosowania, albowiem hipoteka na rzecz banku została wpisana w roku 2008, natomiast podstawy do wpisu współwłasności w częściach ułamkowych (nie współwłasności łącznej) zaistniały w roku 2014, a ujawniono je w roku 2020 r.

Nabycie udziału w nieruchomości nie spowoduje więc w ocenie syndyka nabycie go bez obciążeń.

Jest możliwość udostępnienia dodatkowych zdjęć, zaświadczenia starosty oraz wyceny rzeczoznawcy.

W dniu 9 września 2021 r. syndyk po raz drugi dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

W tym dniu syndyk po raz kolejny dokonał ogłoszenia o sprzedaży gramofonu wchodzącego w skład masy upadłości.

Ogłoszenie o sprzedaży na portalu OLX jest dostępne tutaj.

W dniu 11 października 2021 r. syndyk po raz trzeci dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

W tym dniu syndyk po raz kolejny dokonał ogłoszenia o sprzedaży gramofonu wchodzącego w skład masy upadłości.

Ogłoszenie o sprzedaży na portalu OLX jest dostępne tutaj.

W dniu 12 listopada 2021 r. syndyk po raz czwarty dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

W tym dniu syndyk po raz kolejny dokonał ogłoszenia o sprzedaży gramofonu wchodzącego w skład masy upadłości.

Ogłoszenie o sprzedaży na portalu OLX jest dostępne tutaj.

W dniu 15 grudnia 2021 r. syndyk po raz piąty dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

W tym dniu syndyk po raz kolejny dokonał ogłoszenia o sprzedaży gramofonu wchodzącego w skład masy upadłości.

Ogłoszenie o sprzedaży na portalu OLX jest dostępne tutaj.

W dniu 17 stycznia 2022 r. syndyk po raz szósty dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

W dniu 16 lutego 2022 r. syndyk po raz siódmy dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.