bill-ge12251233_640
Unieważnienie kredytu frankowego

przeciwko Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach (obecnie Getin Noble Bank S.A.)

sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Przebieg postępowania

Pozew został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie 14 czerwca 2022 roku. W jego treści wnieśliśmy o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego oraz zasądzenie od Pozwanego łącznie na rzecz obojga Powodów kwoty 181 589,80 złotych polskich jako zwrot nienależnie uiszczonych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Wystosowaliśmy również do Sądu wniosek o zabezpieczenie roszczeń naszych klientów poprzez wstrzymanie obowiązku dalszego spłacania bieżących rat kredytu oraz uniemożliwienie Bankowi złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy kredytu hipotecznego Powodów. Wnioskowaliśmy także o zwrot od strony Pozwanej na rzecz naszych klientów nadpłaconej części rat kapitałowo-odsetkowych uiszczonych przez Powodów w kwocie 55 969,61 złotych polskich.

W dniu 13 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie o udzieleniu Powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności Umowy kredytu poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania w postaci wstrzymania obowiązku dalszego opłacania bieżących należności wynikających z Umowy kredytu przez naszych klientów. Rozstrzygnięcie można zobaczyć tutaj.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.