lukasz-rawa-A-ycBMSN4K4-unsplash
Unieważnienie kredytu frankowego

przeciwko BPH S.A. z siedzibą w Krakowie (obecnie Bank Pekao S.A.)

sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym dla Warszawy - Pragi w Warszawie.

Przebieg postępowania

Pozew złożyliśmy do sądu w dniu 1 kwietnia 2021 r., domagając się ustalenia nieważności umowy kredytu i zwrotu rat za ostatnie 10 lat przed wytoczeniem powództwa, co odpowiadało kwocie ok. 70.000 CHF. W czerwcu 2021 r. pozwany wniósł odpowiedź na pozew, w której zakwestionował roszczenia Klientów w całości.

Z uwagi na dużą ilość spraw, sąd wyznaczył pierwszą rozprawę na marzec 2022 r.

Jeszcze przed tą rozprawą złożyliśmy w sądzie obszerne pismo z rozszerzeniem powództwa, domagając się zwrotu wszystkich rat kredytowych zapłaconych przez Klientów od samego początku obowiązywania umowy, co dało łącznie ponad 167.000 PLN i 90.300 CHF. W uzasadnieniu powołaliśmy się m.in. na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. wydaną w sprawie III CZP 6/21, a także wyrok TSUE z dnia 10 czerwca 2021 r. wydany w sprawach połączonych od C-776/19 do C-782/19.

Rozprawa odbyła się w dniu 30 marca 2022 r. Sąd przesłuchał powodów, pominął dowód z opinii biegłego i zdecydował, że zamknie rozprawę na posiedzeniu niejawnym.

Wyrok zapadł ostatecznie w „piątek trzynastego” w dniu 13 maja 2022 r., 13 miesięcy po wytoczeniu powództwa. Liczba „13” okazała się jednak bardzo korzystna dla naszych Klientów, gdyż Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w składzie SSO Konrad Gradek w całości uwzględnił ich roszczenia i wydał następujący wyrok:

  • w pkt 1 ustalił nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy z dnia 7 stycznia 2002 r. zawartej przez powodów z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie, którego następcą prawnym jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
  • w pkt 2 zasądził od pozwanego na rzecz powodów:
    1. kwotę 167.035,78 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 5 marca 2021 r. do dnia zapłaty;
    2. kwotę 90.315,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 83.225,99 CHF od dnia 5 marca 2021 r. do dnia zapłaty i od kwoty 7.089,51 CHF od dnia 30 marca 2022 r. do dnia zapłaty – tytułem zwrotu wszelkich świadczeń nienależnych uiszczonych na rzecz Banku w okresie od dnia zawarcia umowy o kredyt do dnia 1 marca 2022 r.
  • w pkt 3 zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.864 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny, czekamy teraz na ewentualną apelację ze strony banku. Klienci idą jednak do drugiej instancji z podniesioną głową, gdyż wreszcie, po 20 latach spłacania nieuczciwego kredytu, odzyskali poczucie sprawiedliwości. Dołożymy wszelkich starań,  by doprowadzić tę sprawę do pełnego sukcesu i utrzymać nieważność w apelacji, a także wyegzekwować od banku nienależnie pobrane świadczenia.

Sentencje wyroku można zobaczyć tutaj.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.