UpperCase_20
Usługi

Przekształcenia spółek - podziały, połączenia spółek cywilnych, kapitałowych, z o.o., komandytowych

Zmiany prawne, nowe założenia biznesowe, chęć pozyskania większej liczby inwestorów – często w takich sytuacjach najkorzystniejsze dla wspólników okazuje się przekształcenie spółki. Każda sytuacja biznesowa jest inna, dlatego też zupełnie inny cel ma przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, a inny - w spółkę osobową. Dla każdego przypadku możemy znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie prawne, które zapewni korzystną strukturę do dalszego prowadzenia i rozwoju biznesu.

W polskim prawie funkcjonuje dość duża swoboda jeśli chodzi o przekształcenia spółek. Spółka cywilna w standardowej procedurze może się przekształcić w dowolną inną spółkę. Spółki osobowe mogą przekształcać się w inne spółki osobowe lub kapitałowe. Spółki kapitałowe mogą przekształcać się w inne spółki kapitałowe lub osobowe.

Na czym polega przekształcenie spółki?

Warto, żeby wspólnicy zdawali sobie sprawę, na czym polega przekształcenie spółki, a także – jak przebiega i ile może potrwać. Doświadczony doradca wesprze wspólników w toku przekształcenia, dbając jednocześnie, aby wszystkie decyzje podejmowali oni świadomie, znając zasady funkcjonowania każdej formy prawnej, a także korzyści wynikające z poszczególnych rozwiązań – ponieważ będą miały one wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zmiana formy prawnej działalności

Skutki przekształcenia spółki, które jest przede wszystkim zmianą formalną są, ogólnie ujmując bardzo podobne. Bez znaczenia, czy jest to przekształcenie spółki komandytowej w spółę z o.o., czy spółki z o.o. w osobową. Forma prawna się zmienia, ale spółka po zmianie formy prawnej kontynuuje działalność. Wszystkie prawa i obowiązki pozostają bez zmian. Jej wspólnicy też zazwyczaj pozostają ci sami, chyba że celem przekształcenia jest zmiana składu osobowego wspólników.

Odpowiedzialność wspólników po przekształceniu spółki
Zmianie ulega za to odpowiedzialność wspólników. Każdy typ spółki jest inny, więc wybór konkretnej formy prawnej będzie miał później olbrzymie znaczenie.

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową spowodowane jest najczęściej chęcią ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności po stronie wspólników.

Przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, zwykle mają na celu obniżenie kosztów prowadzenia działalności.

Formalne przygotowanie przekształcenia spółek

Niestety, podobnie jak wiele innych zmian w spółkach, procedura przekształcenia jest dość skomplikowana. Spółka musi przygotować plan przekształcenia i zawiadomić wszystkich wspólników. Powinna też pamiętać, kto odpowiada za poszczególne czynności i dbać, żeby każdy dokument był odpowiednio przygotowany i podpisany, a także złożony do odpowiednich organów administracyjnych.

Rady, które łatwo zrozumieć

Doradzając przy przekształceniach spółek, wyznajemy te same zasady, co w pozostałych sprawach – prosty język i przyjazna dla przedsiębiorców komunikacja. Nasze porady zawsze mają kompleksowy charakter. Sugerujemy jaką formę prawną wybrać, wskazujemy, jak przekształcić spółkę krok po kroku i wspieramy, kiedy przekształcenie już nastąpi. Wspieramy także wspólników i przedsiębiorstwa, które rozpoczynają kolejny etap rozwoju biznesowego.

W tym możemy pomóc:

 • analiza umowy spółki przekształcanej;
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego;
 • przekształcenia spółek osobowych w inne spółki osobowe lub kapitałowe;
 • przekształcenia spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe lub spółki osobowe;
 • sporządzenie planu przekształcenia i jego załączników;
 • przejście przez formalności związane z przekształceniem w spółkę akcyjną – m.in. formułowanie i badanie planu przekształcenia;
 • przygotowanie i zawiadomienie wspólników o przekształceniu;
 • przygotowanie uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
 • przygotowanie zgód korporacyjnych na przeprowadzenie procesu przekształceniowego, jeśli takie są wymagane;
 • przygotowanie dokumentów korporacyjnych spółki przekształconej, regulujących stosunki wspólników;
 • złożenie wniosku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 • wsparcie w ustaleniu zdarzeń księgowych – momentu zamknięcia ksiąg spółki przekształcanej i otwarcia ksiąg spółki przekształconej;
 • zawiadomienia kontrahentów o dokonanym przekształceniu;
 • badania prawne w zakresie przekształceń spółek w procesach inwestycyjnych lub na potrzeby wewnętrzne spółki;
 • ustalenie skutków prawnych błędów popełnionych w toku samodzielnie przeprowadzanych przekształceń spółek.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.