Robert-Głowacki_470x470_5
Usługi

Doradztwo podatkowe

Przepisy podatkowe zmieniają się nieustannie, również w trakcie roku podatkowego. Często, zmiany dotyczą już zakończonych lat podatkowych lub stanów trwających. Treść przepisów jest niejasna lub mało zrozumiała, a interpretacje organów – jeśli są – często nie przekonują. Na orzeczenia sądów czeka się wiele lat. Prowadzić spokojnie biznes w takich warunkach jest trudno, zważywszy na instrumenty jakie organy podatkowe mają w celu realizacji ich uprawnień.

Błędy czy nieprawidłowości w deklaracjach lub rozliczeniach mogą kosztować wiele oraz nieść ryzyko konsekwencji finansowych.

Jako doradcy podatkowi zapewnimy bezpieczeństwo podatkowe w obszarze firmowym jaki i osobistym. W ramach stałych obsług czy pojedynczych projektów na współpracę spoglądamy długofalowo. Proponujemy rozwiązania bezpieczne, sprawdzone, minimalizujemy ryzyko i odpowiedzialność podatkową.

Doradcy podatkowi Upper Case

Nasz zespół tworzą osoby z tytułami doradcy podatkowego, a także radcowie prawni z doświadczeniem w podatkach.

Świadczymy doradztwo podatkowe w zakresie następujących podatków:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od towarów i usług,
 • podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych.

W ramach usług doradztwa podatkowego pomożemy w:

 • sporządzeniu audytów podatkowych i przygotowaniu niezależnego audytu funkcji podatkowej (tax compliance),
 • rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych,
 • ocenie podatkowej zdarzeń gospodarczych, w tym transakcji na majątku (tzw. asset deal) lub na prawach (tzw. share deal),
 • dobraniu optymalnej podatkowo formy działalności do założeń biznesowych,
 • zrestrukturyzujemy także podatkowo przedsiębiorstwo,
 • poszukamy optymalnej formy opodatkowania dla prowadzonej działalności,
 • skorzystaniu ze zwolnień lub ulg podatkowych (IP BOX, ulga na działalność badawczo rozwojową – ulga B+R),
 • weryfikacji dokumentacji podatkowej (dokumentacji cen transferowych) oraz jej sporządzeniu,
 • przygotowaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych,
 • rozliczeniu podatków z zysków z tytułu inwestycji giełdowych w kraju (instrumenty krajowe lub zagraniczne, kupowane za pośrednictwem polskich brokerów) lub za granicą (kupowane za pośrednictwem zagranicznych brokerów, np. Interactive Brokers),
 • rozpoznaniu obowiązków podatkowych dotyczących kryptowalut,
 • obowiązkach podatkowych związanych z nieruchomościami, inwestycjami w nieruchomości oraz obciążających spółki nieruchomościowe,
 • podatku u źródła,
 • obowiązkach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR),
 • postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych, postępowaniach sądowo-administracyjnych.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.