Robert-Głowacki_470x470_9
Usługi

Spory wspólników

Z biegiem czasu często okazuję się, że wspólne prowadzenie działalności biznesowej nie może być dłużej kontynuowane. Zmienia się wizja, pomysł na spółkę i jej rozwój, zapatrywanie na inwestycje, potrzeby wspólników, sytuacja rodzinna czy osobista. Każdy z tych obszarów może prowadzić do konfliktu i powodować, że nie jest możliwe uczestniczenie w tym samym składzie osobowym w jednej spółce.

Dobrze zredagowana dokumentacja korporacyjna często jest nieoceniona w takich sytuacjach. Nie jest ona niestety regułą. Jeśli natomiast sytuacje sporne czy konfliktowe nie zostały w niej przewidziane, warto przygotować się do potencjalnego konfliktu i jeszcze przed jego wystąpieniem, zbudować pozycje ułatwiającą prowadzenie negocjacji dotyczących wyjścia z biznesu lub pozostania w nim, jednak już bez konfliktogennego czynnika.

W tym możemy pomóc:
  • opracowanie kompleksowej strategii prowadzenia sporu korporacyjnego,
  • doradztwo w procesie wystąpienia wspólnika ze spółki,
  • prowadzenie postępowań sądowych, w tym rejestrowych, dotyczących uchylenia uchwał organów, stwierdzenia ich nieważności lub ustalenia nieistnienia tych uchwał,
  • udział w negocjacjach,
  • przygotowywanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami,
  • kształtowanie i negocjowanie porozumień kończących spór.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.