Robert-Głowacki_470x470_9
Usługi

Spory wspólników, korporacyjne i akcjonariuszy

Kiedy wspólnicy decydują się na wspólne założenie działalności gospodarczej, nie myślą zazwyczaj o trudnościach, które mogą napotkać ani o różnicach zdań, które mogą między nimi powstać w czasie prowadzenia działalności. Skupienie na osiągnięciu celu, wiara w założenia biznesowe i ekscytacja nowym pomysłem pozwalają – przynajmniej na początku – zawsze znaleźć wspólny język z innymi wspólnikami, nawet mimo różnic w poglądach.

Dlaczego wspólnicy się spierają?

Niestety, z biegiem czasu – wraz z funkcjonowaniem spółki, początkowy zapał opada, a z biegiem czasu okazuje się, że wspólnicy nie mogą już dalej zgodnie prowadzić działalności gospodarczej. Zmienia się wizja, pomysł na spółkę i jej rozwój, zapatrywanie na inwestycje, potrzeby wspólników, sytuacja rodzinna czy osobista. Niezgoda w każdym z tych obszarów może prowadzić do konfliktu i powodować, że uczestniczenie w przedsięwzięciu gospodarczym w tym samym składzie wspólników w ramach jednego podmiotu nie jest już możliwe.

Rozejście się wspólników

W najlepszym przypadku w takiej sytuacji wspólnicy rozchodzą się w zgodzie, dzieląc ewentualny majątek spółki według poniesionych przez nich kosztów, nakładów pracy, czy dowolnych innych kryteriów. W najgorszym przypadku – wybuchają spory wspólników, spory akcjonariuszy, czy szerzej – spory korporacyjne.

Umowy, sporządzane na czas sporów

W takich sytuacjach nieoceniona jest sporządzona wcześniej dobrze zredagowana dokumentacja korporacyjna. Niestety jej odpowiednie i dobre przygotowanie nie jest regułą. Mało kto jeszcze przed tym, zanim wybuchną spory wspólników myśli przecież, żeby przygotować się na nadchodzący konflikt i nawet nie tyle zabezpieczyć swoje interesy, co określić mechanizmy, które będzie można zastosować w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia.

Eliminacja potencjalnych konfliktów

Jeśli natomiast sytuacje sporne czy konfliktowe nie zostały przewidziane w dokumentacji spółki, warto przygotować się do potencjalnego konfliktu w inny sposób. Jeszcze przed tym, jak między wspólnikami pojawią się spory korporacyjne, prawnik może pomóc zbudować pozycje ułatwiającą prowadzenie negocjacji dotyczących wyjścia z biznesu lub pozostania w nim i wykluczenia czynników, które powodują konflikty.

Spory korporacyjne – kancelaria prawna jako rozjemca

Kiedy wybuchną już spory korporacyjne, kancelaria prawna może pomóc wspólnikom rozwiązać pojawiający się konflikt. Wspólnicy nie muszą przecież znać się na skomplikowanych regulacjach prawnych, więc często nie mają świadomości mnogości dostępnych rozwiązań. Po chłodnej analizie i przy wsparciu zewnętrznego doradcy, może się okazać że cele wspólników wcale nie stoją ze sobą w sprzeczności.

Jako prawnicy z doświadczeniem pomagamy zrozumieć, że wspólnicy mogą więcej, niż tylko rozstać się w atmosferze wzajemnych oskarżeń i poczucia niesprawiedliwości. Sugerujemy metody rozliczenia poniesionych przez uczestników spółki wkładów, przygotowujemy dokumenty i dbamy o sprawiedliwe rozwiązanie sytuacji.

Czasami pomagamy zauważyć, że wystąpienie jednego z inwestorów może sprawić, że spory wspólników (lub spory akcjonariuszy) nie tylko zakończą się, ale możliwość ich wystąpienia w przyszłości zostanie znacznie ograniczona. Widzimy więcej, niż tylko sposoby rozwiązania spółki – zauważamy biznes – potrzeby przedsiębiorców, klientów i partnerów biznesowych.

W tym możemy pomóc:

  • opracowanie dokumentacji korporacyjnej, wypracowanie reguł rozwiązywania ewentualnych sporów między wspólnikami;
  • opracowanie kompleksowej strategii prowadzenia sporu korporacyjnego;
  • doradztwo w procesie wystąpienia wspólnika ze spółki;
  • prowadzenie postępowań sądowych, w tym rejestrowych, dotyczących uchylenia uchwał organów, stwierdzenia ich nieważności lub ustalenia nieistnienia tych uchwał;
  • udział w negocjacjach;
  • prowadzenie korespondencji;
  • przygotowywanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami;
  • kształtowanie i negocjowanie porozumień kończących spory korporacyjne.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.