Robert-Głowacki_1180x813
Usługi

Prowadzenie postępowań sądowych pomiędzy wspólnikami

Niejednokrotnie obserwujemy, jak pomiędzy wspólnikami, którzy jeszcze niedawno w zgodzie i w zaufaniu prowadzili sprawy spółki, pojawiają się tak istotne spory i wzajemne zarzuty, że dalsza współpraca staje się praktycznie niemożliwa. Często zdarza się, że charakter i waga sporu między wspólnikami są już na tyle poważne, że próby ugodowego załatwienia sprawy (np. w toku negocjacji stron) nie przynoszą rezultatu. Czy istnieje w takim przypadku ścieżka działania, która w sposób ostateczny rozwiąże sporną sytuację?

Spór między wspólnikami w sądzie

Przepisy prawa (w szczególności: kodeks spółek handlowych, KSH) przewidują w określonych przypadkach uprawnienie wspólników do skierowania danego sporu pod rozstrzygnięcie sądu.

Do spraw takich należeć mogą między innymi żądanie wyłączenia danego wspólnika ze spółki czy rozwiązanie spółki przez sąd.

Warto więc zauważyć, że prowadzenie postępowań sądowych z udziałem wspólników zazwyczaj odnosi się do spraw o największym ciężarze gatunkowym, choć zdarzyć się może, że również inna (mniej fundamentalna) sprawa rozstrzygana będzie przez sąd, ze względu na brak szans do ugodowego zakończenia sprawy.

Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko wspólnikowi

Decydując się na wszczęcie postępowania sądowego pomiędzy wspólnikami (lub dowiadując się o skierowaniu takiego roszczenia przeciwko nam) kluczowe będzie właściwe poprowadzenie postępowania. Mowa tu nie tylko o kwestiach dowodowych czy – szerzej – podnoszonych argumentach strony, ale również o kwestiach formalnych i organizacyjnych, które z perspektywy rozstrzygania sprawy przez sąd mają niejednokrotnie analogiczne (lub nawet większe) znaczenie.

Prowadzenie postępowania przeciwko wspólnikowi

Bezsprzecznie, prowadzenie postępowań sądowych pomiędzy wspólnikami wymaga dużego doświadczenia i gruntownej analizy danej sprawy. Również fakt profesjonalnego charakteru wspólników wpływa na sposób oceny działań każdego z nich przez rozstrzygający sprawę sąd. Spory wspólników warto więc powierzyć doświadczonym ekspertom, którzy swoim chłodnym okiem, wiedzą i doświadczeniem wesprą nas w uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia sądowego.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.