Robert-Głowacki_470x470_12
Usługi

Podatkowa restrukturyzacja przedsiębiorstw

W trudnych ekonomicznie czasach przedsiębiorcy coraz bardziej świadomie wykorzystują narzędzia prawa restrukturyzacyjnego w celu poprawy kondycji finansowej swojej działalności. Restrukturyzacja umożliwia im m.in. ograniczenie egzekucji zobowiązań pieniężnych lub zawarcie z wierzycielami układu, rozkładając w czasie i zmniejszając wysokość długów.

Działaniem, które można podjąć jeszcze przed formalnym wdrożeniem postępowania restrukturyzacyjnego, jest podatkowa restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

Na czym polega podatkowa restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Podatkowa restrukturyzacja przedsiębiorstw to działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wskutek możliwych działań w obszarze prawa podatkowego polegających w szczególności na wyborze optymalnej podatkowo formy prowadzenia działalności, rozwiązań poprawiających płynność finansową czy też odraczania w czasie płatności zobowiązań podatkowych – oczywiście w granicach dozwolonych przez prawo podatkowe. Innymi słowy celem tych działań jest zmniejszenie obciążeń finansowych (podatkowych) lub odroczenie w czasie ich płatności.

Restrukturyzacje podatkowe mogą obejmować różne działania, w tym:

  • weryfikację sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa;
  • wdrażanie optymalizacji podatkowej;
  • dokonanie zmian w strukturze przedsiębiorstwa;
  • zastosowanie ulg i zwolnień podatkowych;
  • wybór sposobu uiszczania zaliczek na podatek;
  • ustalenie roku podatkowego;
  • wybór czasookresu za jaki płacimy podatki.

Restrukturyzacje podatkowe warto rozpocząć od zlecenia doradcy podatkowemu weryfikacji sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa. Polega ona na zbadaniu wszystkich aspektów działalności firmy pod względem podatkowym. Dotyczy to m.in.: dokumentów księgowych, decyzji podatkowych, wniosków o zwrot podatku czy sporów podatkowych.

Weryfikacja pomaga zidentyfikować nieprawidłowości podatkowe, generujące dodatkowe koszty dla organizacji, czy też pogarszające jej płynność. Mogą one wynikać z błędów popełnionych przez pracowników lub osoby zarządzające przedsiębiorstwem, a także z nieznajomości przepisów podatkowych. Następnie można przystąpić do wdrożenia optymalizacji podatkowej, czyli działań bezpośrednio zmniejszających obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa. Prawidłowo przeprowadzona podatkowa restrukturyzacja przedsiębiorstw pomaga legalnie i realnie poprawić ich sytuację finansową.

Nasza usługa doradztwa podatkowego również obejmuje doradztwo przy restrukturyzacji podatkowej.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.