Robert-Głowacki_470x470_13
Usługi

Audyty podatkowe i niezależne audyty funkcji podatkowej (tax compliance)

Doświadczony doradca podatkowy wie, na czym polega audyt podatkowy. Kancelaria  oferuje kompleksowe usługi, między innymi utrzymywanie zgodności z przepisami prawa podatkowego (tax compliance) oraz audyty podatkowe, które przeprowadzane są w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych podatnika, w tym zgodności z aktualnym stanem faktycznym i księgowym oraz adekwatnością przyjętych rozwiązań podatkowych do sytuacji gospodarczej podatnika. Audyt podatkowy może być przeprowadzany w określonym zakresie lub w odniesieniu do wszystkich aspektów działalności podatnika.

Na czym polega audyt podatkowy?

Audyty podatkowe polegają na weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych podatnika. Audyt przeprowadzany jest przez naszych specjalistów - niezależnego audytora podatkowego, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prawa podatkowego.

Audyt funkcji podatkowej

Doświadczeni doradcy podatkowi Kancelarii realizują audyty funkcji podatkowej. Niezależne audyty funkcji podatkowej obejmują sprawdzenie prawidłowości wykonywania obowiązków podatkowych oraz skuteczności i adekwatności wdrożonych ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Z przeprowadzenia niezależnego audytu funkcji podatkowej sporządzamy raport zawierający wynik niezależnego audytu funkcji podatkowej. Raport podpisuje niezależny audytor podatkowy, który przeprowadził ten audyt. Raport z niezależnego audytu funkcji podatkowej jest przekazywany niezwłocznie podatnikowi wraz z dokumentacją audytu zawierającą testy i procedury przeprowadzone w jego trakcie.

Audyty podatkowe mogą być przeprowadzone z różnych przyczyn i w różnych celach, w tym:

  • zapewnienia zgodności rozliczeń podatkowych z obowiązującym prawem;
  • identyfikacji i eliminacji ryzyk podatkowych;
  • poprawy efektywności zarządzania funkcją podatkową;
  • zgodnego z obowiązującymi przepisami zmniejszenia obciążeń podatkowych, które pozwolą osobom zarządzającym na wprowadzenie realnych oszczędności;
  • wykrycia nieprawidłowości w prowadzonych rozliczeniach podatkowych;
  • przygotowania do kontroli podatkowej.

Doradztwo podatkowe - zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowej oferty wsparcia.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.