Robert-Głowacki_470x470_12
Usługi

Ceny transferowe - przygotowywanie dokumentacji podatkowej

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja podatkowa cen transferowych jest złożona i może być skomplikowana, dlatego pomagamy naszym klientom w przygotowaniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w zakresie zapewnienia zgodności z tymi przepisami.

Czym są ceny transferowe?

Kluczowe jest to, czym są ceny transferowe. Są to ceny ustalane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podmioty powiązane to podmioty, które posiadają bezpośredni lub pośredni udział w kapitale zakładowym, w zyskach lub majątku innego podmiotu, kontrolują lub zarządzają innym podmiotem, lub pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub są małżonkami.

Dokumentacja dotycząca cen transferowych

Podatnicy, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, mają określone obowiązki podatkowe dotyczące cen transferowych. W pewnych sytuacjach muszą sporządzić dokumentacje dotyczącą takich transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi – przykładowo lokalną dokumentację cen transferowych (tzw. local file).

Dokumentacja podatkowa cen transferowych ma na celu wykazanie, że ceny transferowe odpowiadają warunkom rynkowym. Dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać dane, które pozwalają na zrozumienie organom warunków transakcji, w tym:

  • opis podmiotów powiązanych;
  • opis transakcji kontrolowanych;
  • analizę danych porównawczych;
  • opis zgodności;
  • uzasadnienie gospodarcze transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.

Istotnym elementem dokumentacji cen transferowych mogą być tzw. analizy porównawcze (benchmarkingowe). Ażeby je przygotować w prawidłowy sposób, nierzadko trzeba wykorzystać zagregowane dane od podmiotów, które zajmują się ich udostępnianiem. Przygotowując dokumentacje cen transferowych korzystamy z baz danych, które w toku weryfikacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wykorzystują także organy podatkowe. Stąd też przygotowane przez nas dokumenty oparte są na mocnych założeniach pozwalających na obronę rynkowości transakcji w toku kontroli przed organami podatkowymi.

Jednym z dokumentów jest formularz TPR (Transfer Pricing Report), który jest składany do właściwego urzędu skarbowego. Kancelaria udziela porad w zakresie obowiązków podatkowych dotyczących formularza TPR.

Nasi eksperci wyjaśnią, jakie obowiązki podatkowe wywołały określone ceny transferowe, jakie są terminy składania formularza, jakie informacje należy w nim zawrzeć oraz przygotują odpowiednią dokumentację cen transferowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jedna z usług Kancelarii to kompleksowa usługa doradztwa podatkowego, dotycząca dokumentacji związanej ze stosowaniem przez podatników cen transferowych.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.