Robert-Głowacki_470x470_1
Usługi

Podatek u źródła - czym jest i kogo obowiązuje?

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku u źródła – z języka angielskiego Withholding tax (w skrócie WHT). Pomagamy naszym Klientom, analizując zagadnienia dotyczące podatku u źródła i dokonując jego prawidłowego rozliczenia.

Czym jest podatek u źródła?

Czym jest podatek u źródła? Podatek u źródła jest to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego, który pobierany jest przez płatnika, czyli podmiot, który wypłaca lub uiszcza należność z tytułu, z którego odprowadzany jest podatek. Płatnik jest zobowiązany pobrać podatek WHT i wpłacić go do urzędu skarbowego.

Kogo dotyczy obowiązek opodatkowania podatkiem u źródła?

Kancelaria pomaga również ocenić kogo dotyczy podatek u źródła. Podatek ten pobierany jest przez płatników, tj. osoby fizyczne i prawne, które posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w państwie, w którym powstaje dochód – w tym przypadku w Polsce.

W niektórych przypadkach podatek u źródła pobierany jest również od osób fizycznych, niemających miejsca zamieszkania w Polsce (nierezydentów), jeżeli na przykład osiągają dochody z wypłaty dywidendy.

Płatnikiem podatku jest podmiot, który wypłaca lub uiszcza należność z tytułu, z którego odprowadzany jest podatek. Płatnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Przykłady dochodów opodatkowanych podatkiem u źródła:

  • dywidendy,
  • odsetki,
  • należności licencyjne,
  • honoraria za określone usługi,
  • przychody z tytułu umów o dzieło.

W przypadku osób fizycznych dochody osiągane przez nierezydentów w Polsce z tytułu żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzeń dyrektorów, działalności artystycznej lub sportowej, emerytur lub rent oraz innych podobnych świadczeń, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podatek u źródła jest rodzajem podatku dochodowego, który pobierany jest przez płatnika od osób fizycznych i prawnych, które osiągają dochody z określonych przepisami tytułów. Obowiązek podatkowy z tytułu podatku u źródła powstaje z chwilą wypłaty lub uiszczenia należności z tytułu, z którego odprowadzany jest podatek. W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy podatkowego, który pomoże ocenić czy zaktualizował się obowiązek podatkowy oraz obliczyć jego wysokość. Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo podatkowe w omawianym zakresie.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.