Usługi

Spory z firmami pożyczkowymi

Na rynku występuje wiele podmiotów niebędących bankami, które oferują pożyczki czy inne produkty bądź usługi finansowe zbliżone do tych, które proponują banki. Niekiedy tego rodzaju firmy określane są mianem „parabanków”. Nie posiadają one środków własnych, a jedyne środki, którymi dysponują to te pozyskane od klientów. W związku z tym korzystanie z usług tego rodzaju instytucji wiąże się ze sporym ryzykiem.

Działalność parabanków

Do niedawna działalność parabanków nie podlegała kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W związku z tym tego rodzaju podmioty stosowały szereg niedozwolonych klauzul. Narzucały konsumentom wysokie oprocentowania pożyczek czy też stosowały szereg ukrytych opłat, które zwiększały zobowiązanie pożyczkobiorcy.

Opłaty jakie mogą pobierać parabanki

Wysokość niektórych opłat, jak na przykład opłaty przygotowawczej, była też rażąco wygórowana. Wiele spośród umów pożyczek zawieranych przez pozabankowe instytucje pożyczkowe obejmowało postanowienia umożliwiające pobieranie bardzo wysokich opłat za składkę ubezpieczeniową. W niektórych przypadkach przekraczała ona kwotę faktycznie udzielonej pożyczki.

To tylko niektóre, najczęściej występujące przykłady klauzul umownych skrajnie niekorzystnych dla klientów parabanków. Zazwyczaj umowy pożyczek zawierają także inne klauzule, które mogą być uznane za niedozwolone.

Kwestionowanie umów zawartych z parabankami

Parabanki wykorzystują trudną sytuację klienta, często brak zdolności kredytowej czy niekorzystną historię kredytową ujawnioną w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) czy innych rejestrach. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na skrajnie niekorzystnych warunkach nie oznacza, że jest ona niekwestionowalna. Inicjując spór z firmą pożyczkową można dążyć do obalenia niektórych zapisów umownych a niekiedy - nawet całej umowy.

Jeśli okaże się, że niekorzystne postanowienia określają główne świadczenia stron, bez których umowa nie zostałaby zawarta, i zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny wprowadzając klienta w błąd, istnieje szansa na unieważnienie całej umowy. Wówczas instytucja pożyczkowa byłaby zobowiązana do zwrotu pożyczkobiorcy całości otrzymanych od niego świadczeń. Także pożyczkobiorca byłby wówczas zobowiązany do zwrotu kwoty, którą wypłacił mu parabank.

Kwestionując postanowienia zastrzegające ukryte czy rażąco wysokie opłaty można także doprowadzić do zmniejszenia kwoty zobowiązania wobec firmy pożyczkowej i dochodzić zwrotu nadwyżki.

Uzyskanie satysfakcjonującego efektu dla klienta wymaga wszczęcia sporu z parabankiem i podniesienia w nim właściwej argumentacji, która przekona sąd, że postanowienia zastrzegające wysokie opłaty są abuzywne.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz osób pokrzywdzonych przez parabanki. Prowadziliśmy wiele sporów z firmami pożyczkowymi i sądy podzielały nasze argumenty uwalniając klientów od długów.

W czym możemy pomóc w sporze z firmą pożyczkową?

  • podstawą jest przeprowadzana przez nas dogłębna analiza umowy i innych dokumentów oraz okoliczności związanych z jej zawarciem - każdy przypadek jest inny i wymaga zindywidualizowanego podejścia, które oferujemy;
  • w oparciu o dokonaną analizę dokumentów i sytuacji pożyczkobiorcy konstruujemy strategię procesową i proponujemy klientowi różne scenariusze działań, wraz z oceną szans i ryzyk;
  • przedstawiamy także własne rekomendacje co do możliwych sposobów uzyskania oczekiwanego efektu prawnego;
  • oprócz postępowań sądowych prowadzimy także rozmowy z parabankami dążąc do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu;
  • jeśli rozmowy, czy później sądowy spór z firmą pożyczkową nie doprowadzi do dobrowolnego spełnienia świadczenia, aktywnie działamy w postępowaniach egzekucyjnych, aby jak najszybciej odzyskać środki klienta.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.