UpperCase_13
Usługi

Likwidacja spółki

Wyczerpanie się formuły współpracy, spory wspólników, zmęczenie prowadzeniem działalności, zasłużona emerytura lub chęć zmiany aktywności biznesowej - te i wiele innych powodów mogą skutkować podjęciem decyzji o likwidacji spółki. Gdy wspólnicy napotykają takie czynniki, warto nie odwlekać podjęcia decyzji. Odwlekanie decyzji o likwidacji podmiotu często tylko piętrzy koszty – składki ZUS, podatki czy opłaty związane ze sprawozdawczością.

Jak wygląda likwidacja spółki?

Przebieg modelowej likwidacji spółki można podzielić na kilka głównych etapów, na które składają się:

 • podjęcie uchwały o otwarciu likwidacji i powołanie likwidatorów;
 • zgłoszenie przez likwidatorów otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego i sporządzenie bilansu otwarcia;
 • podjęcie przez likwidatorów wszystkich koniecznych czynności likwidacyjnych, jak np. spłata długów spółki;
 • podział przez likwidatorów pozostałego majątku spółki między wspólników;
 • podjęcie przez wspólników uchwały o zakończeniu likwidacji;
 • złożenie przez likwidatorów wniosku o wykreślenie spółki z rejestru;
 • wykreślenie spółki z rejestru przez sąd, które po uprawomocnieniu oznacza, że przestaje ona istnieć.

Choć czynności zmierzające do zakończenia istnienia spółki mogą wydawać się proste, w praktyce poszczególne etapy mogą sprawiać trudności. Z każdym z nich związane są pewne czynności o charakterze technicznym, jak a przykład przygotowanie oświadczeń o zgodzie na powołanie jako likwidatora. Dlatego na pytanie, jak długo może trwać likwidacja spółki – nie ma jednej, konkretnej, adekwatnej do każdej sytuacji odpowiedzi.

Otwarcie likwidacji spółki – początek drogi

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością różni się od likwidacji spółki komandytowej, czy innych spółek osobowych.

Wykreślenie spółki z o.o. z rejestru często wiąże się z możliwością pokrzywdzenia jej wierzycieli. Żeby temu zapobiec, ustawodawca wprowadził w określonych sytuacjach obowiązek podjęcia przez likwidatora pewnych określonych działań. Wspólnicy nie mogą też otrzymać ze spółki praktycznie żadnych kwot przed upływem 6 miesięcy.

Ile czasu może potrwać likwidacja spółki z o.o.?

Bezpiecznie można przyjąć, że w przypadku spółek, w ramach których konieczne jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, likwidacja nie trwa krócej niż osiem miesięcy. Jednak to, czy będzie trwała niewiele więcej, czy zdecydowanie dłużej, w dużej mierze zależy od sprawności działania jej likwidatora i wspólników, ale też wielkości prowadzonej wcześniej działalności, czy tego, jakie spółka miała stosunki ze swoimi kontraktorami.

Likwidacje spółek osobowych można przeprowadzić znacznie sprawniej. Od momentu podjęcia decyzji o likwidacji do złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców, może nie upłynąć nawet jeden dzień!

Współpraca i sprawne działanie

Zdobyte przez nas doświadczenie pomaga nam kompleksowo i rzetelnie wspierać przedsiębiorców nawet w końcowej fazie działania spółki. Doradzamy i pomagamy na każdym etapie likwidacji – od zwołania zgromadzenia wspólników, które podejmie uchwałę likwidacyjną, aż po zatwierdzenie działania likwidatora i wykreślenie spółki z rejestru. Dbamy, żeby żaden z likwidatorów nie zapomniał o nawet najmniej istotnym obowiązku. Pomagamy także sporządzić dokumenty, które likwidator przedkłada do sądu na dowód zakończenia likwidacji.

Biznesowe podejście do każdego zgłaszającego się do nas przedsiębiorcy pozwala nam zrozumieć jego sytuację i przeanalizować, czy i w jaki sposób możemy dopasować kształt postępowania likwidacyjnego do jego potrzeb.

W tym możemy pomóc:

 • zakończenie działalności spółki cywilnej (quasi-likwidacja spółki cywilnej)
 • likwidacja spółki jawnej i innych spółek osobowych;
 • likwidacja spółek z o.o., prostej spółki akcyjnej;
 • likwidacja spółki akcyjnej;
 • likwidacja spółki komandytowej;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z otwarciem likwidacji (w tym również projektów protokołów notarialnych);
 • zgłoszenie otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego;
 • publikacja ogłoszenia o wezwaniu wierzycieli do zgłaszania przysługujących im wierzytelności;
 • wsparcie likwidatora w zakresie wykonywania obowiązków i przeprowadzania czynności likwidacyjnych;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z czynnościami likwidacyjnymi;
 • przygotowanie protokołów zgromadzenia wspólników;
 • przygotowanie oświadczeń likwidatora na potrzeby wykreślenia spółki z rejestru;
 • zgłoszenie zamknięcia likwidacji do sądu;
 • postępowanie skargowe w przypadku odmowy wykreślenia spółki z rejestru.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.