UpperCase_14
Usługi

Restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa ma na celu przywrócenie możliwości niezakłóconego funkcjonowania i konkurowania na rynku, bieżącego regulowania zobowiązań finansowych wobec kontrahentów, pracowników i współpracowników.

Jak zrestrukturyzować podmiot gospodarczy?

Można do tego celu dojść, korzystając z rozwiązań przewidzianych przez przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne, ale także podejmując działania zawczasu:

 • optymalizując strukturę;
 • ograniczając koszty;
 • renegocjując lub rozwiązując nierentowne kontrakty;
 • negocjując z wierzycielami warunki spłaty zadłużenia lub korzystając z dostępnych źródeł finansowania, w tym środków publicznych.

W jakich obszarach doradzamy?

Jako prawnicy, wspieramy klientów zarówno w działaniach wynikających z ustawy Prawo restrukturyzacyjne, jak i w poprzedzających działaniach, których celem jest poprawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Zakres naszego doświadczenia

W toku pracy, zdobyliśmy wiele praktycznych doświadczeń w realizacji projektów restrukturyzacyjnych. Wielokrotnie wspieraliśmy klientów, występując w roli nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Eksperci wchodzący w skład naszego zespołu posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Komu doradzamy?

W sposób stały doradzamy jako kancelaria, świadcząc usługi prawne dla firm w toku restrukturyzacji. Naszym celem jest takie poprowadzenie projektu, aby maksymalnie zwiększyć szanse restrukturyzowanego przedsiębiorstwa na poprawę kondycji i odzyskanie płynności finansowej, dzięki czemu będzie ono mogło kontynuować działalność.
Reprezentujemy również wierzycieli w tych postępowaniach, maksymalizując ich korzyści. Jesteśmy w stałym kontakcie z organami postępowania, dbając o jego prawidłowy i możliwie najbardziej sprawny przebieg.

Jak doradzamy?

Wyjaśniamy, jak wygląda restrukturyzacja firmy krok po kroku, a także pomagamy w skutecznym przeprowadzeniu wybranej ścieżki restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Przygotowujemy wnioski o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych oraz pisma konieczne do złożenia w ich toku. Wspieramy też przedsiębiorców w pozyskaniu finansowania, a także doradzamy w zakresie pomocy publicznej i prawnych aspektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem dla celów restrukturyzacji środków unijnych.

W tym możemy pomóc:

 • analiza sytuacji prawnej oraz weryfikacja stanu zagrożenia niewypłacalnością;
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa restrukturyzacyjnego oraz wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego właściwego dla sytuacji i charakteru przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie biznesu do rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosków inicjujących te postępowania;
 • reprezentacja wierzycieli oraz dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych;
 • wsparcie wierzycieli w procesie ustalania propozycji układowych, ich negocjowania, głosowania nad układem oraz nadzór nad jego wykonywaniem;
 • przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych;
 • doradztwo przy pozasądowych formach restrukturyzacji zadłużenia;
 • reprezentacja i wsparcie w negocjacjach z wierzycielami;
 • analiza programów dotacji oraz subwencji, a także przygotowywanie wniosków o skorzystanie z programów pomocowych;
 • wsparcie w pozyskaniu finansowania, w tym rozwiązań pomostowych;
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.