Usługi

Sprzedaż firmy

Zdarza się, że przedsiębiorcy – z różnych powodów, chcą zaprzestać prowadzenia działalności lub zająć się działalnością innego rodzaju, na co dodatkowo często potrzebny jest kapitał. Nie musi to być jednak równoznaczne z likwidacją firmy, zwłaszcza gdy była ona budowana przez wiele lat i nadal dobrze prosperuje, mają ugruntowana pozycję na rynku i wierne grono klientów.

W takiej sytuacji rozwiązaniem korzystnym dla właściciela może być sprzedaż firmy, pod którą rozumiemy:

 • sprzedaż przedsiębiorstwa;
 • sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • zbycie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych;
 • sprzedaż udziałów;
 • sprzedaż akcji.

Jak wygląda sprzedaż firm?

Jak każdy złożony proces – sprzedaż firmy jest dość skomplikowana, i czasochłonna. Wymaga dokładnej analizy sprzedawanego podmiotu w ramach badania due diligence, naprawy ewentualnych błędów, negocjacji i starannego sporządzenia umów, obejmujących wszystkie niezbędne informacje, a także prawa i obowiązki obu stron umowy.

Badanie due diligence

W standardowej sytuacji profesjonalna pomoc przy sprzedaży firmy zaczyna się od badania prawnego, na etapie którego weryfikujemy m.in.:

 • strukturę prawną i własnościową przedsiębiorstwa;
 • zawarte umowy z pracownikami, dostawcami czy podwykonawcami;
 • wypełnianie obowiązków publicznoprawnych, jak terminowe płacenie podatków czy obowiązkowych składek;
 • prawa własności do materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa;
 • ewentualne spory, postępowania sądowe czy administracyjne.
  Badanie przeprowadzają obie strony – sprzedający, aby przygotować i przedstawić warunki oferty, potencjalny nabywca - aby dokładnie zapoznać się z sytuacją spółki.

W optymalnym schemacie, badanie prawne kupującego odbywa się dopiero po naprawieniu błędów przez sprzedających. Dzięki temu, kupujący często nawet nie wie, że jakiekolwiek błędy miały miejsce.

Negocjacje przy sprzedaży firmy

Kolejnym, już bezpośrednio zmierzającym do sprzedaży krokiem, jest podjęcie negocjacji z osobą zainteresowaną nabyciem firmy. Bardzo duży wpływ na ostateczną cenę mają ostatnie wyniki przedsiębiorstwa, dane historyczne, wyniki badania prawnego kupującego. Wiele zależy od tego, jak zbywający firmę przedstawią je nabywcy i czy wykryte błędy zostaną wcześniej naprawione.

Umowa kupna sprzedaży firmy

Sporządzenie umowy satysfakcjonującej dla obu stron – kupującego i nabywcy, jest najważniejszym elementem całego procesu sprzedaży firmy. Umowa powinna precyzować prawa i obowiązki stron, precyzyjnie wskazywać przedmiot umowy, a także zabezpieczać interesy stron. To klucz do powodzenia całego procesu sprzedaży firm.

Sposób sformułowania postanowień umowy wpływa na późniejszą odpowiedzialność zbywającego firmę. Poza umową kupna-sprzedaży firmy, przygotowujemy często liczne załączniki, obejmujące różnorodne wykazy na przykład składników majątkowych, zarejestrowanych patentów czy zawartych przez firmę umów z podmiotami trzecimi.

Profesjonalne wsparcie – klucz do sukcesu

Doradzamy zarówno sprzedającym, jak i nabywcom. Dzięki posiadanemu doświadczeniu możemy zapewnić najwyższej jakości wsparcie przy nabyciu czy sprzedaży firm. Doskonale rozumiemy, że klient, który chce sprzedaż lub kupić firmę, jest zainteresowany szybkim i bezproblemowym kontaktem z doradcą oraz drugą transakcji, do czego przykładamy bardzo dużą wagę. Kompleksowo wspieramy i pomagamy przedsiębiorcom przejść przez wszystkie formalności. Wspieramy strony w trakcie negocjacji, aby jak najszybciej osiągnąć zadowalające dla obu stron warunki. Dbamy, żeby efekty rozmów znalazły odwzorowanie w umowach.

Reprezentujemy również przedsiębiorców po finalizacji transakcji, jeśli po podpisaniu umów pojawią się ewentualne spory. Uważamy, że każda umowa sprzedaży firmy powinna być gotowa na najtrudniejszą próbę, jaką jest pojawienie się konfliktu.

W tym możemy pomóc

 • doradztwo w zakresie wyboru możliwości sprzedaży firmy;
  rekomendacje dotyczące modelu transakcji – doradztwo przy wyborze formy zbycia firmy;
 • przygotowanie zgód korporacyjnych w przypadku spółek prawa handlowego;
 • badanie prawne (due diligence);
  wsparcie we wdrożeniu rekomendacji z badania due diligence w zakresie ewentualnych nieprawidłowości prawnych;
 • pomoc w kompletowaniu dokumentów na potrzeby badania prawnego;
 • profesjonalne wsparcie w udzielaniu odpowiedzi na pytania kupującego o sytuację spółki na etapie badania prawnego;
  doradztwo przy wyborze platformy do wgrywania dokumentów firmy;
 • wsparcie w negocjacjach warunków umowy kupna/sprzedaży firmy;
 • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej – umowy, załączników i innych dokumentów;
 • reprezentacja w sporach powstałych po podpisaniu umów kupna/sprzedaży firmy.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.