Usługi

Sprawy z zakresu prawa pracy

Prawo pracy dotyczy wielu aspektów, które są ważne dla każdej osoby dbającej o interes swojego przedsiębiorstwa. Do najważniejszych z nich zalicza się uregulowanie stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Staramy się ułatwiać przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, dostarczając praktyczne rozwiązania z obszaru prawa pracy i HR przy uwzględnieniu aktualnych przepisów prawa i potrzeb biznesowych klienta.

Jak możemy pomóc w prowadzeniu przedsiębiorstwa?

Prawo pracy

Prawo pracy jest zbiorem norm, które określają, jak powinny wyglądać wszelkie kwestie związane z zatrudnieniem. Dopełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących zatrudniania kadry w dzisiejszych czasach jest coraz trudniejsze. Wspieramy pracodawców w spełnieniu wymogów, wynikających z przepisów prawa pracy. Doradzamy w wyborze optymalnych i praktycznych rozwiązań. Pomagamy wdrażać konieczne zmiany w sytuacji pojawienia się nowych obowiązków. Dbamy, aby dokumentacja pracownicza, regulaminy i procedury u naszych klientów były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

W codziennej praktyce oferujemy pomoc prawną w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, a także ubezpieczeń społecznych. Zapewniamy profesjonalne wsparcie działom kadr i HR w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Na czym polega obsługa prawna firm w zakresie prawa pracy?

Świadczymy kompleksowe doradztwo z zakresu szeroko rozumianego HR i prawa pracy, łącząc wiedzę z obszarów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i regulacji podatkowych, w szczególności możemy pomóc przy:

 • sporządzaniu oraz opiniowaniu umów w zakresie odpowiedniego nawiązania, rozwiązania lub zmiany stosunku pracy;
 • przygotowaniu regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • audytach zgodności procedur i dokumentacji pracowniczej z przepisami;
 • przygotowywaniu zakładowych i ponadzakładowych źródeł prawa pracy w szczególności układów zbiorowych pracy;
 • negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników;
 • wypadkach przy pracy;
 • doradztwie prawnym związanym z podjęciem odpowiednich kroków, mających na celu właściwe egzekwowanie obowiązków wynikających z umowy o pracę;
 • przedstawieniu spersonalizowanych propozycji dokumentów takich jak kontrakt menadżerski, umowa o pracę, kontrakt B2B, umowa o zakazie konkurencji, NDA;
 • przygotowaniu i wdrażaniu procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych, dopasowanych do potrzeb organizacji;
 • kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
 • postępowaniach sądowych w sprawach z tytułu roszczeń odszkodowawczych pracowników, dotyczących dyskryminacji, nierównego traktowania i mobbingu.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda obsługa prawna firm, świadczona przez naszą Kancelarię, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.