Agnieszka-Chwiałkowska_470x470_1
25.11.2021

Upadłość konsumencka a praca za granicą - czy można ją ogłosić?

Nierzadko osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które borykają się z długami, podejmują zatrudnienie za granicą, aby poprawić swoją sytuację finansową. W rezultacie pojawia się pytanie, czy podjęcie pracy za granicą uniemożliwia ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Polsce?

Główny ośrodek podstawowej działalności.

Sprawa upadłościowa może zostać rozpoznana przez sąd polski, jeżeli główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika znajduje się w Polsce. Według tego kryterium określa się również właściwy sąd, do którego należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – konsumentów, domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby.

Miejsce zwykłego pobytu.

W orzecznictwie wskazuje się, że miejscem zwykłego pobytu jest miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj przebywa i w którym znajduje się główne centrum egzystencji danej osoby. Kryteriami, które należy brać pod uwagę przy jego ustalaniu są przykładowo: długość i regularność pobytu w określonym państwie, posiadanie w nim rodziny i kontaktów towarzyskich, stałej pracy, mieszkania, majątku, uczęszczanie do szkoły, znajomość języka oraz powiązania administracyjne z organami określonego państwa. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy dłużnik stale wraz z rodziną mieszka na terenie Polski, tutaj też odprowadza podatki, a za granicę wyjeżdża tylko do pracy.

Majątek położony na terenie kraju.

Ogłoszenie upadłości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej staje się trudniejsze, gdy dłużnik będący konsumentem nie ma miejsca zwykłego pobytu w Polsce. W takim przypadku, możliwe będzie ogłoszenie upadłości w Polsce, gdy dłużnik posiada majątek na terenie Polski. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej przebywa za granicą, a na terenie Polski posiada np. nieruchomość, mieszkanie, czy samochód. Właściwym w tym przypadku będzie sąd, na obszarze, którego znajduje się majątek zadłużonej osoby.

Podsumowanie.

Reasumując należy wskazać, że nie w każdej sytuacji osoba pracującą za granicą będzie miała możliwość ogłoszenia upadłości w Polsce. Często ustalenie możliwości ogłoszenia upadłości osoby pracującej za granicą będzie trudne, z uwagi na nieostrość przywołanych kryteriów. W pierwszej kolejności należy ustalić, gdzie znajduje się miejsce zwykłego pobytu dłużnika. Gdy jest ono poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce znajduje się jego majątek. Gdy dłużnik nie ma na terenie Polski żadnego majątku, niewypłacalny konsument nie będzie mógł ogłosić upadłości w Polsce.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.