Agnieszka-Chwiałkowska_470x470_1
18.12.2021

Kto może mi pomóc w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Mimo starań ustawodawcy, zmierzających do ułatwienia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wszczęcia procedury oddłużeniowej, wielu konsumentów nadal potrzebuje merytorycznej pomocy w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Konieczność taka zachodzi pomimo wprowadzenia formularza zawierającego wszystkie niezbędne elementy wymagane przez prawo upadłościowe.

Formularz może rodzić problemy.

Konsument winien wskazać w formularzu szereg informacji dotyczących jego danych osobowych, sytuacji osobistej, majątkowej i finansowej. Wypełnienie formularza nie jest szczególnie skomplikowane. Jednakże, z uwagi na doniosłe skutki złożenia wniosku oraz konsekwencje niewskazania wszystkich koniecznych danych zgodnych ze stanem faktycznym, warto zwrócić się o pomoc do podmiotów profesjonalnych, w szczególności radców prawnych, adwokatów, czy doradców restrukturyzacyjnych.

Podmioty mogące pomóc.

Konsument może zwrócić się do punktu bezpłatnej pomocy prawnej, czy podmiotów zajmujących się doradztwem prawnym, a także innych osób dysponujących dostateczną wiedzą. Z uwagi na specyfikę prawa upadłościowego, warto wybrać jednak profesjonalną kancelarię, która specjalizuje się w tej gałęzi prawa. Radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w prawie upadłościowym będą mogli w rzetelny sposób udzielić wyjaśnień i odpowiedzi na wątpliwości osoby chcącej ogłosić upadłość, a następnie pomóc w przygotowaniu i złożeniu wniosku.

Doradca restrukturyzacyjny.

Pomocy, w określeniu spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości, możliwych ryzyk z tym związanych oraz w przygotowaniu i złożeniu wniosku, może udzielić również osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to o tyle istotne, że po ogłoszeniu upadłości to właśnie jeden z doradców zostanie wyznaczony do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Podsumowanie.

Reasumując należy wskazać, że ustawodawca nie precyzuje, kto może pomóc w przygotowaniu wniosku. Konsument może zwrócić się o pomoc do każdego podmiotu znającego w sposób dostateczny meandry prawa upadłościowego. Jednakże nie każdy z nich będzie mógł następnie w imieniu konsumenta złożyć taki wniosek do sądu.  Przy wyborze jednak warto zachować ostrożność i zwrócić się do radcy prawnego, adwokata, czy doradcy restrukturyzacyjnego, gdyż przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a następnie jego złożenie będzie miało istotne skutki dla sytuacji dłużnika. 

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.