Agnieszka-Chwiałkowska_470x470_1
18.12.2021

Kto może pomóc z wnioskiem o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to procedura prawna, która pozwala osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na oddłużenie się i rozpoczęcie nowego życia bez długów. W czasie pogarszającej się sytuacji gospodarczej, procedura ta jest coraz bardziej potrzebna i zdecydowanie częściej wykorzystywana.  Aby ogłosić upadłość, należy jednak złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Mimo starań ustawodawcy, zmierzających do ułatwienia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wszczęcia procedury oddłużeniowej, wielu konsumentów nadal potrzebuje merytorycznej pomocy w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Konieczność taka zachodzi pomimo wprowadzenia formularza zawierającego wszystkie niezbędne elementy wymagane przez prawo upadłościowe. Wyjaśniamy zatem kto może pomóc przy ogłaszaniu upadłości.

Formularz może rodzić problemy

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sformalizowany, a błędy przy jego złożeniu mogą rodzić poważne i negatywne skutki dla dłużnika.

Konsument winien wskazać w formularzu szereg informacji dotyczących jego danych osobowych, sytuacji osobistej, majątkowej i finansowej. Wypełnienie formularza nie jest szczególnie skomplikowane – więcej problemów stwarza zebranie wszystkich niezbędnych danych dotyczących sytuacji prawnej i finansowej konsumenta oraz ich właściwa analiza. Dlatego też warto wiedzieć kto może pomóc z wnioskiem o upadłość konsumencką, aby uniknąć wspomnianych błędów przy jego przygotowaniu.

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest podawanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji. Może to wynikać z nieznajomości przepisów prawa upadłościowego lub z niechęci do ujawniania wszystkich szczegółów swojej sytuacji. Jednakże, z uwagi na doniosłe skutki złożenia wniosku oraz konsekwencje niewskazania wszystkich koniecznych danych zgodnych ze stanem faktycznym, warto zwrócić się o pomoc do podmiotów profesjonalnych, w szczególności radców prawnych, adwokatów, czy doradców restrukturyzacyjnych.

Kolejnym problemem, z którym mogą się spotkać osoby sporządzające samodzielnie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, są błędy formalne. Mogą one dotyczyć zarówno wypełnienia samego wniosku, jak i załączników, które należy dołączyć do wniosku. Błędy formalne mogą skutkować wezwaniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w razie ich nieusunięcia – zwrotem wniosku o ogłoszenie upadłości. Dlatego tak ważna jest wiedza kto może pomóc w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy przy upadłości konsumenckiej skraca procedurę i pozwala na uniknięcie błędów przy sporządzaniu wniosku.

Podmioty mogące pomóc

Konsument może zwrócić się do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, czy podmiotów zajmujących się doradztwem prawnym, a także innych osób dysponujących dostateczną wiedzą. Z uwagi na specyfikę prawa upadłościowego, warto wybrać jednak profesjonalną kancelarię, która specjalizuje się w tej gałęzi prawa. Radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w prawie upadłościowym będą mogli w rzetelny sposób udzielić wyjaśnień i odpowiedzi na wątpliwości osoby chcącej ogłosić upadłość, a następnie pomóc w przygotowaniu i złożeniu wniosku. Taka pomoc przy ogłaszaniu upadłości pozwala zmaksymalizować szanse na osiągnięcie oczekiwanego rezultatu w postępowaniu.

Pomoc doradcy restrukturyzacyjnego przy pisaniu wniosku

Pomocy w określeniu spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości, możliwych ryzyk z tym związanych oraz w przygotowaniu i złożeniu wniosku, może udzielić również osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Doradcy restrukturyzacyjni posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego, dzięki czemu są w stanie udzielić dłużnikowi fachowej pomocy w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Doradca restrukturyzacyjny może pomóc dłużnikowi w określeniu przesłanek do ogłoszenia upadłości, możliwych ryzyk z tym związanych oraz w zebraniu niezbędnych dokumentów i informacji. Jest to o tyle istotne, że po ogłoszeniu upadłości to właśnie jeden z doradców restrukturyzacyjnych zostanie wyznaczony do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Reasumując należy wskazać, że ustawodawca nie precyzuje, kto może pomóc w przygotowaniu wniosku. Konsument może zwrócić się o pomoc do każdego podmiotu znającego w sposób dostateczny meandry prawa upadłościowego. Jednakże nie każdy z nich będzie mógł następnie w imieniu konsumenta złożyć taki wniosek do sądu. Przy wyborze warto zachować ostrożność i zwrócić się do radcy prawnego, adwokata, czy doradcy restrukturyzacyjnego, gdyż przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a następnie jego złożenie, będzie miało istotne skutki dla sytuacji dłużnika. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy zmniejszy ryzyko błędów oraz zapewni największe szanse na osiągnięcie oczekiwanego rezultatu upadłości konsumenckiej.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.