melinda-gimpel-9j8k3l9afkc-unsplash
Upadłość konsumencka

Łukasz Stolarek

Sygn. akt XI GUp 1056/21 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 27 września 2021 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 1342/21 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Łukasza Stolarka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - Roberta Głowackiego.

W dniu 8 października 2021 r. syndyk złożył wniosek o publikację obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Łukasza Stolarka w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W dniach 14 października – 15 października 2021 r. syndyk zawiadomił wierzycieli, zakład ubezpieczeń społecznych, właściwy urząd skarbowy, izbę administracji skarbowej, banki, w których prowadzone są rachunku bankowe upadłego oraz pracodawcę upadłego.

W dniu 22 października 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości.

MSIG -> Rocznik 2021 -> Numer 206/2021 (6351) z dnia 22 października 2021 r. -> pozycja 66126.

W dniu 26 października 2021 r. syndyk złożył do komornika sądowego wniosek o poszukiwanie majątku upadłego.

W dniu 27 października 2021 r. syndyk złożył wniosek do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i Centralnej Ewidencji Pojazdów o poszukiwanie upadłego w Rejestrach oraz przedłożył sędziemu wyznaczonemu w postępowaniu upadłościowym spis inwentarza, spis należności, wstępny preliminarz wydatków oraz plan likwidacji.

W dniu 17 listopada 2021 r. syndyk przedłożył sędziemu wyznaczonemu w postępowaniu upadłościowym aktualizację spisu inwentarza wraz z planem likwidacji.

W dniu 29 listopada 2021 r. syndyk wykonał zobowiązanie Sądu Upadłościowego.

W dniu 27 stycznia 2022 r. syndyk złożył do sędziego wyznaczonego wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości, czy składnik majątku upadłego wchodzi do masy upadłości.

W dniu 3 lutego 2022 r. syndyk wezwał wierzycieli do uzupełnienia zgłoszeń wierzytelności.

W dniu 7 lutego 2022 r. syndyk wykonał zobowiązanie Sądu Upadłościowego.

Postanowieniem z dnia 4 marca 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych rozstrzygnął wątpliwości i orzekł, że składnik majątku upadłego wchodzi do masy upadłości.

W dniu 24 marca 2022 r. syndyk złożył spis zlikwidowanych składników masy upadłości.

W dniu 6 kwietnia 2022 r. syndyk wezwał wierzyciela do uiszczenia zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego od spóźnionego zgłoszenia wierzytelności.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. syndyk doręczył wierzycielom projekt planu spłaty wierzycieli wraz z jego pisemnym uzasadnieniem.

W dniu 10 czerwca 2022 r. syndyk złożył w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych projekt planu spłaty wraz z wnioskiem o wynagrodzenie.

Rozprawa w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego została wyznaczona na dzień 19 lipca 2022 r., godzina 9:45 s. 132.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.