melinda-gimpel-9j8k3l9afkc-unsplash
Upadłość konsumencka

Justyna Wichtowska

Sygn. akt XI GUp 1235/21 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 1669/21 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział  XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Justyny Wichtowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości – Roberta Głowackiego

W dniu 7 grudnia 2021 r. syndyk złożył wniosek o publikację obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Justyny Wichtowskiej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W dniach 10 grudnia – 16 grudnia 2021 r. syndyk zawiadomił wierzycieli, małżonka upadłej, zakład ubezpieczeń społecznych, właściwy urząd skarbowy, izbę administracji skarbowej, banki, w których prowadzone są rachunku bankowe upadłej, pracodawcę upadłej oraz komorników sądowych prowadzących postępowania egzekucyjne.

W dniu 16 grudnia 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości.

MSIG -> Rocznik 2021 -> Numer 243/2021 (6388) z dnia 16 grudnia 2021 r. -> pozycja 78242.

W dniu 29 grudnia 2021 r. syndyk zawiadomił o ogłoszeniu upadłości komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne oraz przedłożył sędziemu wyznaczonemu w postępowaniu upadłościowym spis inwentarza, spis należności, wstępny preliminarz wydatków oraz plan likwidacji.

W dniu 17 stycznia 2022 r. syndyk przedłożył w Sądzie Upadłościowym skargę na czynności syndyka z dnia 11 stycznia 2022 r. złożoną przez Upadłą w dniu 13 stycznia 2022 r.

W dniu 24 stycznia 2022 r. syndyk przedłożył w Sądzie Upadłościowym skargę na czynności syndyka z dnia 18 stycznia 2022 r. złożoną przez pełnomocnika Upadłej w dniu 20 stycznia 2022 r.

W dniu 1 lutego 2022 r. syndyk wezwał wierzyciela do uzupełnienia zgłoszenia wierzytelności.

W dniu 16 lutego 2022 r. syndyk złożył wniosek o przyznanie zaliczki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Postanowieniem z dnia 14 marca 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oddalił wniosek o wstrzymanie wykonalności zarządzenia syndyka z dnia 31 grudnia 2021 r. oraz oddalił skargę na czynności syndyka.

Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przyznał syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000,00 zł.

W dniu 19 maja 2022 r. syndyk złożył do komornika sądowego wniosek o poszukiwanie majątku upadłego oraz wniosek do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i Centralnej Ewidencji Pojazdów o poszukiwanie upadłego w Rejestrach.

W dniu 23 maja 2022 r. małżonek Upadłej złożył wniosek o wyłączenie ruchomości z masy upadłości, a także przedłożył w biurze syndyka wnioski o wstrzymanie likwidacji masy upadłości oraz o wydanie rzeczy.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.