UpperCase-www-470x470_17
Upadłość konsumencka

Krystyna Talarek

Sygn. akt XI GUp 863/21 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 1045/21 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Krystyny Talarek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - Roberta Głowackiego.

W dniu 23 sierpnia 2021  r. syndyk złożył wniosek o publikację obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Krystyny Talarek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz zawiadomił o ogłoszeniu upadłości małżonka Upadłej, wierzyciela, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu.

W dniu 24 sierpnia 2021 r. syndyk zawiadomił o ogłoszeniu upadłości, Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego oraz Urząd Skarbowy w Międzychodzie.

W dniu 31 sierpnia 2021 r. syndyk zawiadomił bank prowadzący rachunek bankowy Upadłej o ogłoszeniu jej upadłości.

W dniu 1 września 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości.

MSIG -> Rocznik 2021 -> Numer 169/2021 (6314) z dnia 1 września 2021 r. -> pozycja 55355

W dniu 9 września 2021 r. syndyk złożył do akt spis inwentarza, spis należności, spis składników nieobjętych, spis składników niewchodzących do masy upadłości z uwagi na wyłączenie spod egzekucji, plan likwidacji oraz wstępny preliminarz wydatków.

W dniu 11 października 2021 r syndyk złożył wniosek o poszukiwanie majątku Upadłej przez komornika sądowego, a także wnioski do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów o poszukiwanie Upadłej w Rejestrach.

W dniu 31 grudnia 2021 r. syndyk wniósł o wydanie postanowienia o umorzeniu zobowiązań Upadłej bez ustalania planu spłaty oraz o przyznanie wynagrodzenia, z uwagi na brak wpływu zgłoszeń wierzytelności.

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył zobowiązania Upadłej bez ustalania planu spłaty wierzycieli oraz przyznał syndykowi wynagrodzenie.

W dniu 25 lutego 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o umorzeniu zobowiązań upadłej Krystyny Talarek bez ustalania planu spłaty.

MSIG -> Rocznik 2022 -> Numer 39/2022 (6438) z dnia 25 lutego 2022 r. -> pozycja 10838

W dniu 29 kwietnia 2022 r. syndyk złożył w Biurze Podawczy ostateczne sprawozdanie z czynności oraz rachunkowe syndyka wraz z prowadzonymi aktami postępowania upadłościowego.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.