UpperCase-www-470x470_29
Upadłość konsumencka

Jerzy Talarek

Sygn. akt XI GUp 843/21 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 1042/21 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Jerzego Talarek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - Roberta Głowackiego.

W dniach 13 - 17 sierpnia 2021 r. syndyk zawiadomił wierzycieli, bank upadłego, zakład ubezpieczeń społecznych, małżonka upadłego, właściwy urząd skarbowy, Izbę Skarbową, Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. Syndyk złożył także wniosek o ogłoszenie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W dniu 23 sierpnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości. 

MSIG -> Rocznik 2021 -> Numer 162/2021 (6307) z dnia 23 sierpnia 2021 r. -> pozycja 53298

W dniu 24 sierpnia 2021 r. syndyk zawiadomił komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko Upadłemu o ogłoszeniu upadłości.

W dniu 31 sierpnia 2021 r. syndyk zawiadomił bank prowadzący rachunek bankowy Upadłego o ogłoszeniu upadłości.

W dniu 6 września 2021 r. syndyk złożył do akt spis inwentarza, spis należności, spis składników nieobjętych, spis składników niewchodzących do masy upadłości z uwagi na wyłączenie spod egzekucji, plan likwidacji oraz wstępny preliminarz wydatków.

Dnia 9 września 2021 r. syndyk zawiadomił wierzycieli, o których powziął wiedzę w toku postępowania o ogłoszeniu upadłości Jerzego Talarka.

W dniu 11 października 2021 r syndyk złożył wniosek o poszukiwanie majątku Upadłego przez komornika sądowego, a także wnioski do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów o poszukiwanie Upadłej w Rejestrach.

W dniu 31 grudnia 2021 r. syndyk wniósł o wydanie postanowienia o umorzeniu zobowiązań Upadłego bez ustalania planu spłaty oraz o przyznanie wynagrodzenia, z uwagi na brak wpływu zgłoszeń wierzytelności.

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył zobowiązania Upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli oraz przyznał syndykowi wynagrodzenie.

W dniu 28 lutego 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o umorzeniu zobowiązań upadłego Jerzego Talarka bez ustalania planu spłaty.

MSIG -> Rocznik 2022 -> Numer 40/2022 (6439) z dnia 28 lutego 2022 r. -> pozycja 11111

W dniu 29 kwietnia 2022 r. syndyk złożył w Biurze Podawczy ostateczne sprawozdanie z czynności oraz rachunkowe syndyka wraz z prowadzonymi aktami postępowania upadłościowego.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.