UpperCase-www-470x470_34
Upadłość konsumencka

Elżbieta Gapińska

Sygn. akt XI GUp 552/20 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 18 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 932/20 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Elżbiety Gapińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - Roberta Głowackiego.

W dniu 30 września 2020 r. syndyk złożył wniosek o ogłoszenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Elżbiety Gapińskiej do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

W dniach 22 - 23 października 2020 r. syndyk zawiadomił wierzycieli, właściwego komornika, bank upadłego, zakład ubezpieczeń społecznych, właściwy urząd skarbowy, Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 3 listopada 2020 r. syndyk Robert Głowacki przekazał do sędziego komisarza spis inwentarza, spis należności, wstępny preliminarz wydatków oraz plan likwidacji.

W dniu 27 stycznia 2021 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości TV Samsung.

W dniu 29 stycznia 2021 r. syndyk przesłał spis zlikwidowanych składników majątkowych do sędziego komisarza.

W dniu 8 lutego 2021 r. syndyk złożył wniosek o poszukiwanie majątku upadłej.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. syndyk złożył do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych projekt planu spłaty wierzycieli.

W dniu 13 października 2021 r. została przeprowadzona rozprawa w przedmiocie ustalenia planu spłaty bądź umorzenia zobowiązań Upadłej bez ustalania planu spłaty.

Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli.

W dniu 13 stycznia 2022 r. syndyk złożył wniosek o publikację obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przedmiocie ustalenia planu spłaty.

W dniu 22 stycznia 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli Elżbiety Gapińskiej.

MSIG -> Rocznik 2022 -> Numer 13/2022 (6412) z dnia 22 stycznia 2022 r. -> pozycja 3115

W dniu 26 maja 2022 r. syndyk złożył w Sądzie Upadłościowym ostateczne sprawozdanie z czynności syndyka wraz z prowadzonymi aktami postępowania upadłościowego.

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia ostatecznego sprawozdania rachunkowego syndyka.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.