UpperCase-www-470x470_27
Upadłość konsumencka

Bronisław Rembacz

Sygn. akt XI GUp 580/20 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 23 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 1051/20 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Bronisława Rembacza – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - Roberta Głowackiego.

W dniu 20 października 2020 r. syndyk złożył wniosek o ogłoszenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Bronisława Rembacza do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

W dniach 2 - 4 listopada 2020 r. syndyk zawiadomił wierzycieli, właściwego komornika, bank upadłego, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy urząd skarbowy, Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.

W dniu 19 listopada 2020 r. syndyk Robert Głowacki przekazał do sędziego komisarza spis inwentarza, spis należności, wstępny preliminarz wydatków oraz plan likwidacji.

W dniu 10 lutego 2021 r. syndyk złożył wniosek o poszukiwanie majątku upadłego.

Dnia 6 kwietnia 2021 r. syndyk wykonał zarządzenie sędziego komisarza.

W dniu 15 kwietnia 2021 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości Volkswagen Golf III.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. syndyk przesłał spis zlikwidowanych składników majątkowych do sędziego komisarza.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.