UpperCase-www-470x470_33
Upadłość konsumencka

Szymon Kaczmarek

Sygn. akt XI GUp 746/20 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 21 października 2020 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 433/20 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Szymona Kaczmarka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - Roberta Głowackiego.

W dniach 3 - 13 listopada 2020 r. syndyk zawiadomił wierzycieli, komorników, banki upadłego, zakład ubezpieczeń społecznych, pracodawcę, małżonka upadłego, właściwy urząd skarbowy, Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.

W dniu 31 grudnia 2020 r. syndyk Robert Głowacki przekazał do sędziego komisarza spis inwentarza, spis należności, wstępny preliminarz wydatków oraz plan likwidacji.

W dniu 10 lutego 2021 r. syndyk złożył wniosek o poszukiwanie majątku upadłego.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.