UpperCase-www-470x470_32
Upadłość konsumencka

Agnieszka Dalkowska

Sygn. akt XI GUp 602/20 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 25 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 514/20 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Agnieszki Dalkowskiej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - Roberta Głowackiego.

W dniu 23 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 208/2020 pod pozycją 57295 ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Agnieszki Dalkowskiej.

W dniach 27 października 2020 r. - 4 listopada 2020 r.syndyk zawiadomił Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu, Urząd Skarbowy Poznań - Grunwald, Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, a także wierzycieli, pracodawcę upadłej, małżonka.

W dniu 31 grudnia 2020 r. syndyk złożył spis inwentarza, spis należności, spis składników nieobjętych, plan likwidacji oraz wstępny preliminarz wydatków.

W dniu 10 lutego 2021 r. syndyk Robert Głowacki zwrócił się z wnioskiem do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu o poszukiwanie majątku upadłej.

W dniu 26 marca 2021 r. syndyk zawiadomił nowego pracodawcę upadłej o konieczności dokonywania potrąceń z wynagrodzenia upadłej w związku z ogłoszeniem upadłości.

W dniu 29 czerwca 2021 r. syndyk wezwał wierzycieli do uzupełnienia braków formalnych zgłoszeń wierzytelności albo zarządził o zwrocie zgłoszonych wierzytelności.

W dniu 19 lipca 2021 r. syndyk wydał postanowienie w przedmiocie uwzględnienia skargi wierzyciela i uchylił zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności z dnia 29 czerwca 2021 r.

W dniu 6 sierpnia 2021 r. syndyk zarządził zwrot zgłoszenia wierzytelności z uwagi na bezskuteczny upływ terminu na uzupełnienie braków formalnych.

W dniu 5 października 2021 r. syndyk doręczył upadłej oraz wierzycielom projekt planu spłaty wierzycieli wraz z uzasadnieniem.

W dniu 19 listopada 2021 r. syndyk złożył do Sądu projekt planu spłaty wraz z prowadzonymi przez syndyka aktami postępowania.

W dniu 18 marca 2022 r. syndyk zawiadomił nowego pracodawcę Upadłej o obowiązku przekazywania do masy upadłości wynagrodzenia w części podlegającej zajęciu.

W dniu 26 maja 2022 r. syndyk stawił się w Sądzie Upadłościowym na rozprawie w przedmiocie ustalenia planu spłaty bądź umorzenia zobowiązań Upadłej.

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył zobowiązania Upadłej bez ustalania planu spłaty oraz przyznał wynagrodzenie syndykowi.

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o umorzeniu zobowiązań Upadłej Agnieszki Dalkowskiej bez ustalania planu spłaty.

MSIG -> Rocznik 2022 -> Numer 119/2022 (6518) z dnia 22 czerwca 2022 r. -> pozycja 33423

W dniu 8 lipca 2022 r. syndyk przedłożył w Sądzie ostateczne sprawozdanie z czynności syndyka wraz z ostatnim tomem akt głównych prowadzonych przez syndyka.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.