UpperCase_19
17.08.2022

Wynagrodzenie z tytułu powołania członka zarządu za rok 2021 r., wypłacone w 2022 r., a składka zdrowotna.

Duża nowelizacja przepisów prawa podatkowego tzw. Polski Ład, wprowadziła także zmiany w zasadach oskładkowania członków zarządu oraz prokurentów. Wynagrodzenie przedstawicieli tych organów – jeśli jest wypłacane – od 1 stycznia 2022 r. podlega składce zdrowotnej wynoszącej 9% podstawy opodatkowania, czyli kwoty wypłaty.

Czym zajmował się ZUS?

Ciekawym zagadnieniem zajął się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek przedsiębiorcy złożony w trybie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).

Pytanie przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca zwrócił się z zapytaniem odnośnie obowiązku płatnika dotyczącego poboru składki zdrowotnej od wynagrodzenia z tytułu powołania dla członka zarządu za grudzień 2021 r. wypłaconego w roku kolejnym – 2022, a więc już po wejściu przepisów tzw. Polskiego Ładu. Innymi słowy przedsiębiorca powziął wątpliwość czy członek zarządu spółki powołany przed wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, w roku 2021 r. – jeśli otrzyma wynagrodzenie za grudzień 2021 r. w roku 2022 r. – zostanie oskładkowany składką zdrowotną.

Stanowisko ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że w przypadku, gdy osoba powołana do pełnienia funkcji przed 1 stycznia 2022 r. otrzyma w 2022 r. wynagrodzenie należne za okres wcześniejszy (tj. należne przed 2022 r.) to wynagrodzenie to nie powinno być uwzględniane w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż jest należne za okres, w którym brak było tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego dla takiej osoby. Stanowisko, ze wszech miar słuszne. Z pełnym stanowiskiem ZUS można zapoznać się tutaj.

Identyczne stanowisko zajął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoim poradniku, którego można znaleźć tutaj.

Premie za rok 2021, wypłacone w 2022 r.

Powyższe prowadzi do korzystnych dla członków zarządu wniosków odnośnie możliwości dokonywania wypłat należnych wynagrodzeń za rok 2021, w roku 2022. Warto przy tym zwrócić uwagę, że wspólnicy lub zgromadzenie wspólników mogą w swoich uchwałach dość swobodnie określać zasady wynagradzania członków zarządu. Do wyobrażenia jest sytuacja, kiedy to w roku 2022 r. zostanie podjęta uchwała o przyznaniu członkom zarządu premii za rok 2021 r., która to premia zostanie wypłacona w roku 2022 r. Pomysłów może być tutaj więcej. Skutek: wedle stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych taka premia nie będzie podlegała pod składkę zdrowotną, co czyni to rozwiązanie wartym uwagi.

Korzystne opodatkowanie.

Jeśli wziąć pod uwagę, że wypłaty dokonywane z tytułu powołania członka zarządu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wyliczonym według skali podatkowej, to okazuje się, że jeśli wypłata nastąpi po 1 lipca 2022 r. i nie przekroczy ona 120.000 zł dochodu, będzie opodatkowana stawką podatku 12%.

Podsumowanie.

Mając na względzie kwotę wolną, obciążenia publicznoprawne wypłat wynagrodzeń członków zarządu i prokurentów należnych za rok 2021 r., wypłaconych w roku 2022 r. – po 1 lipca 2022 r., mieszczące się w pierwszym przedziale skali podatkowej, przedstawiają się naprawdę atrakcyjnie.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.