Robert-Głowacki_470x470_7
19.04.2022

Ubezpieczenie pomostowe przy kredycie hipotecznym - na czym polega i czy jest konieczne?

Pobieranie dodatkowych opłat do czasu wpisu hipoteki w księdze wieczystej kredytowanej nieruchomości to powszechna praktyka banków przy kredytach hipotecznych. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad uregulowaniem zasad rozliczania ubezpieczenia pomostowego, a także odciążeniem sądów wieczystoksięgowych, co ma poprawić sytuację kredytobiorców. 

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe to umowa zawarta pomiędzy bankiem-kredytodawcą a ubezpieczycielem. Klient-kredytobiorca nie jest stroną tej umowy ani nie uzyskuje na jej podstawie żadnej ochrony – musi natomiast pokryć jej koszt. Celem ubezpieczenia pomostowego jest zabezpieczenie interesów banku na wypadek niewypłacalności klienta przed wpisem hipoteki do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. Jest to więc swego rodzaju gwarancja odszkodowania dla banku za ewentualną utratę praw do hipoteki, do której może dojść jeśli klient już na początkowym etapie umowy nie wywiąże się ze spłaty kredytu. Kosztami uzyskania tej gwarancji bank obciąża w całości kredytobiorcę.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Naliczanie ubezpieczenia pomostowego odbywa się w różny sposób. Niektóre banki do czasu otrzymania potwierdzenia wpisu hipoteki stosują  zwiększoną marżę (np. o 1-1,5 p.p.). Inne naliczają dodatkową opłatę stanowiącą wyznaczony odsetek kwoty kredytu (np. 0,08-0,1 %). Są to zazwyczaj dość istotne kwoty rzędu kilkuset złotych miesięcznie.

Jak długo trzeba płacić?

Większość umów kredytowych przewiduje naliczanie ubezpieczenia pomostowego aż do czasu dostarczenia bankowi zawiadomienia o wpisie zabezpieczenia hipotecznego. Tym samym, banki nie pobierają opłat tylko do momentu wpisu, ale znacznie dłużej – aż do chwili otrzymania stosownej informacji od kredytobiorcy. Dodatkowo, z powodu znacznego obciążenia sądów wieczystoksięgowych, zwłaszcza w dużych miastach, kredytobiorcy często oczekują długie miesiące – nawet ponad rok - na wpis hipoteki do księgi wieczystej To właśnie na tym tle powstała inicjatywa zmian ustawodawczych.

Co ma ulec zmianie?

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje, by środki przeznaczone na poczet ubezpieczenia pomostowego były traktowane jako zwrotny depozyt czy kaucja. W praktyce bowiem bank niezwykle rzadko musi korzystać z tego zabezpieczenia. Wedle założeń nowelizacji, po wpisie hipoteki do księgi wieczystej bank byłby zobowiązany zwrócić kredytobiorcy naliczone opłaty. Nadto, planowane są też zmiany w ustawie Prawo o notariacie, mające na celu odciążenie sądów oraz skrócenie czasu na dokonanie czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym. Zakłada się, że wpisów do ksiąg wieczystych mogliby dokonywać notariusze, przejmując kompetencję sądów do zakładania nowych ksiąg poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca oraz wpisu hipoteki.

Czy to ma szansę się udać?

Projektowane zmiany należy ocenić jako problematyczne i trudne do wdrożenia. Wymagałoby to modyfikacji systemu teleinformatycznego ksiąg wieczystych oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla notariuszy. O wiele bardziej zasadne od transferu kompetencji z sądów na notariuszy wydaje się być zwiększenie liczy referendarzy w wydziałach wieczystoksięgowych, którzy mogliby dokonywać wpisów.

Poza tym, odebranie bankom możliwości zabezpieczenia swoich interesów ubezpieczeniem pomostowym może istotnie zwiększyć koszty kredytów hipotecznych oraz ich dostępność. Banki z pewnością będą szukać zabezpieczenia w inny sposób, np. zwiększając prowizje czy marże za inne czynności związane z kredytem. Czas pokaże czy projektowane rozwiązanie wejdą w życie i jak sprawdzą się w praktyce.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.