Paweł-Waśkowiak_470x470_3
25.03.2022

Sukces Kancelarii w sprawie nielegalnego zatrzymania przez Policję!

Zespół Upper Case skutecznie poprowadził sprawę dotyczącą niecodziennego zatrzymania. Dzięki naszym działaniom, zatrzymanie zostało uznane za nielegalne, a Klient może liczyć na rekompensatę od Skarbu Państwa.

Pomyłka organów państwowych.

Klient, wobec którego orzeczono w przeszłości karę pozbawienia wolności, został zatrzymany przez Policję celem doprowadzenia do aresztu śledczego i wykonania kary. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zatrzymany wykonał już w całości orzeczoną karę pozbawienia wolności ponad 2 lata wcześniej. Odbyło się to w trybie dozoru elektronicznego, na co Klient uzyskał zgodę sądu. Jego zatrzymanie w 2022 r. było więc efektem fatalnej pomyłki organów penitencjarnych, które nie odnotowały okoliczności wykonania kary w swoich aktach.

Podstawa prawa zażalenia.

Naturalnym jest, że osoba niesłusznie zatrzymana ma wielkie poczucie niesprawiedliwości oraz pokrzywdzenia ze strony organów państwowych. Tak rażąca nieprawidłowość powinna podlegać kontroli, wybór odpowiedniego środka zaskarżenia nie był jednak oczywisty. Instytucja zatrzymania osoby nie jest w polskim prawie jednolita, a zatrzymanie może być dokonane na podstawie różnych przepisów zamieszczonych w różnych aktach prawnych.

W opisywanym przypadku nie dało się skorzystać z art. 79 Kodeksu karnego wykonawczego na podstawie którego dokonywane jest zatrzymanie skazanego do aresztu śledczego, gdyż przepis ten nie przyznaje skazanemu prawa do kontroli sądowej zatrzymania. Prawo takie nie wynika także z przepisów ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, które umożliwiają jedynie kontrolę prokuratorską zatrzymania i to jedynie w zakresie sposobu przeprowadzenia czynności – vide art. 15 ust. 7 ww. ustawy.

Istnienie powyższych luk legislacyjnych nie może jednak prowadzić do przekonania, że osoba zatrzymana w sposób nieprawidłowy pozostaje bez prawa do jakiejkolwiek kontroli sądowej, której przedmiotem będzie nie tylko sposób przeprowadzenia czynności, ale i jej legalność oraz zasadność. Konstytucyjnym prawem każdej osoby pozbawionej wolności jest bowiem możliwość odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności zatrzymania – por. art. 41 ust. 2 Konstytucji.

Co zdecydował sąd?

Ostatecznie to właśnie zacytowany przepis ustawy zasadniczej w uzupełnieniu o przepis art. 246 Kodeksu postępowania karnego stanowił podstawę naszego zażalenia. Środek zaskarżenia okazał się skuteczny i niezwłocznie otrzymaliśmy postanowienie sądu stwierdzające nielegalność i bezzasadność zatrzymania naszego Klienta.

Co ciekawe, sąd uznał, że zatrzymanie w omawianym przypadku było zatrzymaniem procesowym dokonanym na podstawie art. 247 § 1 k.p.k., który zdaniem sądu znajduje zastosowanie do przepisu art. 79 § 1 k.k.w. w myśl zasady, że w postępowaniu karnym wykonawczym w kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Otwarta droga do odszkodowania.

Rozstrzygnięcie sądu stwierdzające w sposób jednoznaczny nielegalność działań Policji otwiera naszemu Klientowi drogę do domagania się od Skarbu Państwa odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie. Dołożymy wszelkich starań, by rekompensata była odpowiednia i choć częściowo pozwoliła na zminimalizowanie negatywnych odczuć emocjonalnych tego zdarzenia u naszego Klienta.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.