UpperCase_49
05.04.2022

Sukces naszego Klienta w sprawie odszkodowawczej!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 26 stycznia 2022 r. przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny (sygn. akt IX C 1499/21) doszło do zawarcia bardzo korzystnej ugody sądowej w sprawie naszego Klienta o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi.

Czego dotyczyła sprawa?

Sprawa dotyczyła wypadku samochodowego, któremu nasz Klient uległ kilka lat temu. Z uwagi na doznane obrażenia ciała oraz rozstrój zdrowia, Klient zgłosił się do ubezpieczyciela sprawcy z prośbą o wypłatę stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia. Mimo przedstawienia obszernej dokumentacji medycznej, dowodów poniesionych kosztów leczenia oraz rehabilitacji, a także dokumentów potwierdzających wartość zniszczonego mienia, ubezpieczyciel bezpodstawnie zaniżył wysokość rekompensaty. W konsekwencji, nasz Klient zdecydował się na wytoczenie przeciwko ubezpieczycielowi powództwa o zapłatę.

Jeszcze przed pierwszą rozprawą, zaledwie 4 miesiące od złożenia pozwu ubezpieczyciel zaproponował Klientowi korzystną ugodę, na mocy której doszło do zaspokojenia przeważającej części dochodzonych roszczeń, w tym zwrotu całości kosztów zastępstwa procesowego.

Czy ugoda może być korzystna dla wierzyciela?

Sprawa ta jest świetnym przykładem, że zawarcie ugody może być korzystne dla wierzyciela. Po pierwsze, to strony decydują o ostatecznym kształcie ugody, o tym jakie postanowienia i w jakiej treści zostaną w niej zawarte (czego niestety nie można powiedzieć o orzeczeniu sądowym, które jest władczą i decyzyjną czynności procesową sądu). Nierzadko zawarcie ugody łączy się również z uznaniem roszczenia przez dłużnika, co może mieć wpływ na bieg terminu przedawnienia. Kolejną zaletą ugodowego zakończenia sporu jest zwrot całości bądź części opłaty sądowej od pozwu. Co więcej, wedle statystyk ugody sądowe są znacznie częściej dobrowolnie wykonywane przez dłużników niż orzeczenia sądowe. Dzięki temu wierzyciel może uniknąć dochodzenia roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym, które również wiąże się z dodatkowymi kosztami i kolejnymi miesiącami oczekiwania na zapłatę. Stąd, jeżeli istnieje taka możliwość, warto zastanowić się nad ugodowym zakończeniem sprawy.

Pragniemy podkreślić, że jako zespół cały czas rozwijamy i poszerzamy naszą praktykę w kwestii ugód sądowych i pozasądowych a także innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Priorytetem jest dla nas zawsze najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta, z uwzględnieniem również czasu trwania postępowania.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.