Agnieszka-Chwiałkowska_470x470_1
17.01.2022

Krajowy Rejestr Zadłużonych - zmiany od 1 grudnia 2021 roku

W dniu 1 grudnia 2021 r. – po długim oczekiwaniu - weszły w życie uregulowania wprowadzające system teleinformatyczny Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej jako: „KRZ” lub „Rejestr”). Wprowadzenie tego systemu pozwala na publikowanie i przeglądanie danych dotyczących przede wszystkim postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz składanie pism i dokumentów w tych postępowaniach za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Struktura Rejestru.

W Rejestrze wyodrębniono m.in. Portal Publiczny, w którym zawarte informacje dostępne są dla każdego bez konieczności logowania, a także Portal Użytkowników Zarejestrowanych oraz Portal Użytkowników Branżowych, które dostępne są dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

Część niewymagająca rejestracji.

W części Rejestru niewymagającej rejestracji dostępne są dane o:

  1. osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a także w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
  2. wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczania całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z uwagi na fakt, iż majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów lub;
  3. osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności;
  4. osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Portal Użytkowników Zarejestrowanych.

Portal Użytkowników Zarejestrowanych, dostępny po zalogowaniu, dostarcza możliwości wyszukiwania, wypełniania i składania pism inicjujących nowe postępowanie, jak również pism w ramach już istniejących postępowań wynikających z prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Portal ten zatem będzie niezbędny do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych, a także do kontaktu z sądem, syndykiem, nadzorcą sądowym lub zarządcą w toku jednego z ww. postępowań.

Portal Użytkowników Branżowych.

Portal Użytkowników Branżowych jest przeznaczony bezpośrednio dla syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców, którzy wykonują czynności w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

Podsumowanie.

W rezultacie KRZ umożliwił pełną elektronizację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Z czasem okaże się, czy podjęte przez ustawodawcę działania usprawnią i przyspieszą prowadzone postępowania, a także ułatwią (w szczególności wierzycielom) pozyskiwanie informacji o prowadzonych postępowaniach.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.