Robert-Głowacki_470x470_5
06.01.2022

Koszt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Samo postępowanie wywołane złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (lub potocznie zwanej „upadłości konsumenckiej”) nie należy do szczególnie kosztownych, jednak nie można powiedzieć, że jest ono całkowicie zwolnione od opłat.

Opłata sądowa

Składając wskazany powyżej wniosek do właściwego sądu Dłużnik powinien uiścić opłatę sądową od wniosku w wysokości 30,00 zł, na co wskazuje treść art. 76a pkt 1) w zw. z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2257).

Rola pełnomocnika.

W kontekście kosztów postępowania z wniosku o ogłoszenie upadłości zaznaczyć jednak należy, że przed jego złożeniem warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który będzie potrafił szczegółowo wytłumaczyć konsekwencje wszczęcia takiego postępowania, w tym skutki dotyczące majątku posiadanego przez Dłużnika, ale także np. jego współmałżonka oraz tego jakie czynności będzie podejmował syndyk w toku postępowania po ogłoszeniu upadłości. Z doświadczenia powiedzieć można, że osoby składające wniosek samodzielnie lub co najmniej bez uzyskania wcześniejszej szczegółowej porady prawnej, często są zaskoczone tokiem postępowania po ogłoszeniu upadłości oraz działaniami podejmowanymi przez syndyka z mocy prawa lub w konsekwencji wykonania zobowiązania sądu upadłościowego.

Pełnomocnik poza udzieleniem fachowej porady prawnej uprawniony będzie także do złożenia takiego wniosku do sądu w imieniu Dłużnika.

Wynagrodzenie pełnomocnika oraz opłata skarbowa.

Wynagrodzenie pełnomocnika za przygotowanie wniosku nie jest odgórnie ustalone i każdorazowo będzie ustalane z Dłużnikiem przed rozpoczęciem pracy nad przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Konieczne będzie wówczas także uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.