Robert-Głowacki_470x470_13
09.12.2021

Jak długo czeka się na rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości przez sąd?

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, z późn. zm.), postanowienie sądu I instancji w przedmiocie ogłoszenia upadłości winno zostać wydane w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zaznaczyć jednak należy, że w doktrynie dominuje pogląd, iż termin ten ma jedynie charakter instrukcyjny, co oznacza, że jego przekroczenie przez Sąd nie niesie dla tego organu żadnych negatywnych konsekwencji.

Obłożenie pracą Sądów zadecyduje.

Rzeczywisty termin rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wydanie orzeczenia zależy często od sądu, do którego wniosek został skierowany, a także obłożenia spraw sędziów w wydziale gospodarczym ds. upadłościowych. Wobec tego rozpoznanie wniosku i wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej trwać może od około dwóch tygodni do ponad dwóch miesięcy i nie można jednoznacznie określić tego czasu.

Jak przedstawia się długość innych etapów postępowania?

Jednocześnie sam etap od momentu złożenia wniosku do wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest najkrótszym ze wszystkich etapów postępowania upadłościowego. Po ogłoszeniu upadłości i wyznaczeniu syndyka podejmuje on w pierwszej kolejności działania zmierzające do ustalenia majątku upadłego oraz jego wierzycieli, a w dalszej kolejności do zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu. Długość właściwego postępowania upadłościowego zależeć będzie z kolei od wielkości majątku Dłużnika oraz możliwości jego spieniężenia.

Istotne znaczenia postanowienia.

Sam moment rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wydanie przez Sąd postanowienia ma nadto znaczenie dla Dłużnika pod kątem toczących się już spraw dotyczących zadłużenia. Zgodnie z treścią art. 146 ust. 1 Prawa upadłościowego, z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości ulegają zawieszeniu z mocy prawa, natomiast po uprawomocnieniu się tego postanowienia są one umarzane.

Oznacza to, że trwające już w momencie ogłoszenia upadłości postępowania egzekucyjne ulegają umorzeniu, a jednocześnie nie jest możliwe wszczynanie nowych postępowań egzekucyjnych względem majątku upadłego.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.