Małgorzata-Kandziora_470x470_1
19.12.2023

Nowe sukcesy kancelarii w sprawach o unieważnienie kredytów frankowych

Mamy powody do radości. W ostatnim czasie ponownie z sukcesami reprezentowaliśmy naszych Klientów w sprawach umów kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego.

W dniu 25 października 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w mocy w zakresie żądania ustalenia nieważności umowy kredytu (zawartej z GE Money Bank S.A.) oraz zasądził na rzecz kredytobiorców wynikające z tego tytułu kwoty. Dobrą informacją w tej sprawie jest też fakt, że Bank szybko przystąpił do realizacji wyroku i wyraził dobrowolną zgodę na wykreślenie z ksiąg wieczystych hipoteki, stanowiącej zabezpieczenie nieważnego kredytu.

Pozytywne dla naszych klientów orzeczenie wydał również Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 6 grudnia 2023 r.  w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi Polskiej Kasy Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. W tym przypadku również ustalono nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem BPH S.A. oraz zasądzono na rzecz kredytobiorców zwrot kwot uiszczonych przez powodów zarówno w walucie polskiej, jak i we franku szwajcarskim na poczet nieważnej umowy. 

Klientów reprezentowała adwokat Małgorzata Kandziora.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszego doradztwa w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.