15.12.2023

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla Frankowiczów

Pojawiło się kolejne ważne orzeczenie TSUE interpretujące przepisy Dyrektywy 93/13 w odniesieniu do polskiego porządku prawnego. Wyrok z 7 grudnia 2023 r. dotyczy sporu pomiędzy kredytobiorcami a pozwanym bankiem mBank S.A. (sprawa o sygn. C-140/22).

W odpowiedzi na pytania prejudycjalne sądu rozpatrującego sprawę, TSUE zakwestionował obecną wykładnię prawa polskiego uzależniającą stwierdzenie nieważności umowy od oświadczenia wiedzy konsumenta. Uznał ją za sprzeczną z normami unijnymi.

Trybunał podkreślił też, że nieuczciwe warunki nie są wiążące dla konsumentów i to obowiązkiem sądu krajowego jest zbadanie z urzędu, czy dane postanowienia umowne mają charakter nieuczciwy.

Co to oznacza dla już toczących się i przyszłych spraw Frankowiczów? Zachęcamy do lektury artykułu adwokat Małgorzaty KandzioryKolejne ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla Frankowiczów”.

Katarzyna-Krych_470x470_4
Masz podobny problem?
Znajdźmy razem rozwiązanie.
Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.