Robert-Głowacki_470x470_12
Usługi

Przygotowanie dokumentów założycielskich spółek osobowych

Przygotowanie dokumentów założycielskich spółek osobowych jest istotnym etapem w procesie tworzenia nowej formy działalności gospodarczej. Dokumenty te stanowią fundament prawny działalności każdej spółki osobowej, dlatego ważne jest, aby były opracowane z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumenty założycielskie spółki osobowej

Dokumenty założycielskie spółki, w zależności od rodzaju tworzonej spółki osobowej, mogą przyjąć kształt umowy lub statutu:

  • w przypadku spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej przyjmuje się formę umowy;
  • natomiast dla spółki komandytowo-akcyjnej ustawodawca przewidział statut.

Ponadto, dokumenty założycielskie spółki osobowej muszą spełniać formę przewidzianą w przepisach regulujących dany typ spółki - może być to zwykła forma pisemna lub forma aktu notarialnego:

  • w przypadku spółki jawnej i partnerskiej, umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast akt notarialny jest wymagany, gdy wkładem wspólnika jest nieruchomość;
  • z kolei umowa spółki komandytowej oraz statut spółki komandytowo-akcyjnej wymagają formy aktu notarialnego.

Istnieje również możliwość zawarcia umowy spółki online za pośrednictwem systemu S24. Obecnie, dla spółek osobowych - z tego sposobu można skorzystać wyłącznie przy zakładaniu spółki jawnej oraz spółki komandytowej, które nie wymagają wprowadzenia niestandardowych zapisów do dokumentów założycielskich (umowy lub statutu).

Jakie dokumenty są potrzebne przy zakładaniu spółki?

Niezbędnym elementem przy zakładaniu spółki jest przygotowanie dokumentacji rejestrowej, wymaganej do wpisu spółki osobowej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wpis ten formalizuje istnienie spółki w świetle prawa. Wszystkie spółki osobowe są wpisywane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS, a z chwilą wpisu uzyskują osobowość prawną.

Przygotowanie dokumentów założycielskich spółek i dokumentacji rejestrowej są procesami wymagającymi dokładności oraz ścisłego przestrzegania przepisów. Profesjonalna pomoc z zakładaniem spółki może być tutaj nieoceniona, szczególnie dla osób, które po raz pierwszy zakładają spółkę osobową.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.