UpperCase-www-470x470_31
Upadłość konsumencka

Stefania Kopydłowska

Sygn. akt XI GUp 781/21 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 968/21 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Stefanii Kopydłowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - Roberta Głowackiego.

W dniu 28 lipca 2021 r. syndyk złożył wniosek o ogłoszenie o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W dniu 29 lipca 2021 r. syndyk zawiadomił zakład ubezpieczeń społecznych oraz komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

W dniach 2 sierpnia – 4 sierpnia 2021 r. syndyk zawiadomił wierzycieli, właściwy urząd skarbowy oraz izbę administracji skarbowej.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości.

MSIG -> Rocznik 2021 -> Numer 150/2021 (6295) z dnia 5 sierpnia 2021 r. -> pozycja 50075

W dniu 16 sierpnia 2021 r. syndyk przedłożył sędziemu wyznaczonemu w postępowaniu upadłościowym spis inwentarza, spis należności, spis składników nieobjętych, plan likwidacji oraz wstępny preliminarza wydatków.

W dniu 27 sierpnia 2021 r. syndyk zawiadomił o ogłoszeniu upadłości Stefanii Kopydłowskiej bank prowadzący rachunek bankowy upadłej.

W dniu 9 września 2021 r. syndyk złożył do komornika sądowego wniosek o poszukiwanie majątku upadłego oraz wniosek do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Polskiego Związku Działkowców o poszukiwanie upadłej w Rejestrach.

W dniu 11 października 2021 r. syndyk zawiadomił o ogłoszeniu upadłości Stefanii Kopydłowskiej banki prowadzące rachunki bankowe upadłej.

W dniu 14 października 2021 r. syndyk zwrócił zgłoszenie wierzytelności z uwagi na dostrzeżone braki formalne.

W dniu 22 lutego 2022 r. syndyk wykonał zobowiązanie Sądu Upadłościowego.

W dniu 27 kwietnia 2022 r. syndyk doręczył wierzycielom projekt planu spłaty wierzycieli wraz z jego pisemnym uzasadnieniem.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.