UpperCase-www-470x470_26
Upadłość konsumencka

Beata Matuszewska

Sygn. akt XI GUp 211/19 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 284/19 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Beaty Matuszewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości – Roberta Głowackiego.

W dniach 25 lipca 2019 r. - 28 lipca 2019 r. syndyk Robert Głowacki rozesłał zawiadomienia do wierzycieli, zawiadomił banki, urząd skarbowy, pracodawcę upadłej, wierzycieli, placówki pocztowe, komorników.

W dniu 2 sierpnia 2019 r. syndyk Robert Głowacki przekazał do Sędziego Komisarza spis inwentarza, spis należności, wstępny preliminarz wydatków oraz plan likwidacji.

Syndyk Robert Głowacki rozpoczął likwidację masy upadłości. W związku z tym syndyk ogłosił o zamiarze sprzedaży telewizora plazmowego Philips 49’’, telewizora plazmowego LG 42PJ250 42’’, dekodera nc+, samochodu osobowego Land Rover Freelander I, rok prod. 2001, motocykla Kawasaki GPZ 500 S, rok prod. 1995, telefonu komórkowego Q-Smart. Ogłoszenia o sprzedaży tych przedmiotów znajdowały się na portalu OLX.

Syndyk złożył wniosek do Sędziego komisarza o wycenę nieruchomości położonej w Gruszczynie przy ul. Swarzędzkiej 67/4 (nr KW: PO2P/00163574/5), w której upadła posiada udział we współwłasności.

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. sędzia komisarz zatwierdził sprawozdanie rachunkowe syndyka za okres od 3 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Postanowieniem z dnia 23 marca 2020 r. sędzia komisarz wyraził zgodę na wycenę nieruchomości przez syndyka oraz zatwierdził sprawozdanie rachunkowe syndyka za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Postanowieniem z dnia 23 marca 2020 r. sędzia komisarz wyraził zgodę na wycenę nieruchomości przez syndyka.

Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2020 r. sędzia komisarz zatwierdził sprawozdanie rachunkowe syndyka za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

W dniu 18 czerwca 2020 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości – telewizor plazmowy LG 42PJ250 42’’.

W dniu 9 września 2020 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości – motocykl Kawasaki GPZ 500 S, rok prod. 1995.

W dniu 17 września 2020 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości – samochód osobowy Land Rover Freelander I, rok prod. 2001.

Syndyk podjął kolejne kroki po wycenie nieruchomości, celem rozpoczęcia procedury jej sprzedaży.

W dniu 16 lutego 2021 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości - telewizor plazmowy Philips 49’’.

Postanowieniem z dnia 24 marca 2021 r. sędzia komisarz zatwierdził listę wierzytelności, o której obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 149/2020 w dniu 3 sierpnia 2020 r. pod pozycją 38305, a także zatwierdził sprawozdania rachunkowe syndyka począwszy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 r. sędzia komisarz wyraził zgodę na zbycie z wolnej ręki udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w Gruszczynie, ul. Swarzędzka 67/4 o powierzchni użytkowej 50,40 m2, KW nr PO2P/00172510/5, a także postanowił o wyłączeniu z masy upadłości dekodera nc+ oraz telefonu komórkowego Q-smart.

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2021 r. sędzia komisarz zatwierdził sprawozdania rachunkowe syndyka za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. oraz od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz zatwierdził I i II uzupełniającą listę wierzytelności, o których obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95/2021 w dniu 19 maja 2021 r. pod poz. 32163.

W dniu 7 sierpnia 2021 r. syndyk po raz pierwszy dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

W tym dniu syndyk po raz kolejny dokonał ogłoszenia o sprzedaży gramofonu wchodzącego w skład masy upadłości.

Ogłoszenie o sprzedaży na portalu OLX jest dostępne tutaj.

W dniu 9 września 2021 r. syndyk po raz drugi dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

W tym dniu syndyk po raz kolejny dokonał ogłoszenia o sprzedaży gramofonu wchodzącego w skład masy upadłości.

Ogłoszenie o sprzedaży na portalu OLX jest dostępne tutaj.

W dniu 11 października 2021 r. syndyk po raz trzeci dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

W tym dniu syndyk po raz kolejny dokonał ogłoszenia o sprzedaży gramofonu wchodzącego w skład masy upadłości.

Ogłoszenie o sprzedaży na portalu OLX jest dostępne tutaj.

W dniu 12 listopada 2021 r. syndyk po raz czwarty dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

W tym dniu syndyk po raz kolejny dokonał ogłoszenia o sprzedaży gramofonu wchodzącego w skład masy upadłości.

Ogłoszenie o sprzedaży na portalu OLX jest dostępne tutaj.

W dniu 15 grudnia 2021 r. syndyk po raz piąty dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

W tym dniu syndyk po raz kolejny dokonał ogłoszenia o sprzedaży gramofonu wchodzącego w skład masy upadłości.

Ogłoszenie o sprzedaży na portalu OLX jest dostępne tutaj.

W dniu 17 stycznia 2022 r. syndyk po raz szósty dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

W dniu 16 lutego 2022 r. syndyk po raz siódmy dokonał ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na portalu OLX oraz Morizon.pl.

Ogłoszenie w portalu OLX dostępne jest tutaj.

Ogłoszenie w portalu Morizon.pl dostępne jest tutaj.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.