UpperCase-www-470x470_34
Upadłość konsumencka

Elżbieta Gapińska

Sygn. akt XI GUp 552/20 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 18 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 932/20 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Elżbiety Gapińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - Roberta Głowackiego.

W dniu 30 września 2020 r. syndyk złożył wniosek o ogłoszenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Elżbiety Gapińskiej do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

W dniach 22 - 23 października 2020 r. syndyk zawiadomił wierzycieli, właściwego komornika, bank upadłego, zakład ubezpieczeń społecznych, właściwy urząd skarbowy, Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 3 listopada 2020 r. syndyk Robert Głowacki przekazał do sędziego komisarza spis inwentarza, spis należności, wstępny preliminarz wydatków oraz plan likwidacji.

W dniu 27 stycznia 2021 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości TV Samsung.

W dniu 29 stycznia 2021 r. syndyk przesłał spis zlikwidowanych składników majątkowych do sędziego komisarza.

W dniu 8 lutego 2021 r. syndyk złożył wniosek o poszukiwanie majątku upadłej.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. syndyk złożył do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych projekt planu spłaty wierzycieli.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.