UpperCase-www-470x470_10
Upadłość konsumencka

Teresa Prałat

Sygn. akt XI GUp 352/20 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 837/20 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Teresy Prałat – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości - Roberta Głowackiego.

W dniach 10 - 11 sierpnia 2020 r. syndyk zawiadomił pracodawcę upadłej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy, bank upadłej, urząd pocztowy, centralną informację Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 18 sierpnia 2020 r. syndyk Robert Głowacki zawiadomił wierzycieli.

W dniu 20 sierpnia 2020 r. syndyk Robert Głowacki przekazał do sędziego komisarza spis inwentarza, spis należności, wstępny preliminarz wydatków oraz plan likwidacji.

W dniu 10 lutego 2021 r. syndyk Robert Głowacki zwrócił się z wnioskiem do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Śremie o poszukiwanie majątku upadłej.

W dniu 10 marca 2021 r. syndyk przesłał do sędziego komisarza obszerną informację o stanie postępowania oraz o ujawnionych w jego toku istotnych okolicznościach.

W dniu 13 lipca 2021 r. wpłynęła odpowiedź do biura syndyka z Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie zapytań złożonych przez syndyka do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.