UpperCase-www-470x470_7
Upadłość konsumencka

Joanna Sterczewska

Sygn. akt XI GUp 207/19 Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Przebieg postępowania

Postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XI GU 378/19 Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Joanny Sterczewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości – Roberta Głowackiego.

W dniach 23 lipca 2019 r. - 25 lipca 2019 r. syndyk zawiadomił banki, Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, urząd skarbowy, urzędy pocztowe, komorników, pracodawcę upadłej oraz wierzycieli.

W dniu 1 sierpnia 2019 r. syndyk Robert Głowacki przekazał do sędziego komisarza spis inwentarza, spis należności, wstępny preliminarz wydatków oraz plan likwidacji.

W dniu 30 grudnia 2019 r. syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności.

W dniu 21 marca 2020 r. syndyk zlikwidował składnik masy upadłości – samochód osobowy Volkswagen Polo, rok prod. 1996.

W dniu 26 marca 2020 r. syndyk skierował do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział X Gospodarczy powództwo o zapłatę roszczenia głównego w wysokości 12.300 zł oraz równowartości kwoty 40 EUR przeciwko dłużnikowi masy upadłości.

Należność dochodzona w niniejszej sprawie została ujęta w spisie należności.

Syndyk w toku postępowania konsekwentnie  i terminowo wykonywał swoje obowiązki nałożone przez ustawę Prawo Upadłościowe, w tym obowiązki sprawozdawcze.

W dniu 5 stycznia 2021 r. sędzia komisarz zatwierdził sprawozdania rachunkowe syndyka do dnia 30 września 2020 r.

W dniu 20 stycznia 2021 r. sędzia komisarz zatwierdził sprawozdanie rachunkowe syndyka za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

W dniu 12 kwietnia 2021 r. sędzia komisarz zatwierdził listę wierzytelności złożoną przez syndyka, o której obwieszczenia dokonano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 25 listopada 2020 r.

W dniu 19 maja 2021 r. sędzia komisarz zatwierdził sprawozdanie rachunkowe syndyka za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.

W dniu 3 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział X Gospodarczy w całości uwzględnił powództwo skierowane przez syndyka masy upadłości przeciwko dłużnikowi masy upadłości kosztami obciążając dłużnika.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.